Podziel się wiedzą:

Jak działa sterowanie lampami ulicznymi?

jak działą sterowanie lampami ulicznymi

Lampy uliczne można spotkać prawie wszędzie, a sterowanie nimi odbywa się za pomocą nowoczesnych systemów. Pozwalają one decydować o włączeniu i wyłączeniu lamp, a także umożliwiają zlokalizowanie usterek czy problemów z dostarczaniem prądu. W tym artykule omawiamy sterowanie lampami ulicznymi, z czego się składa oraz jakie są jego rodzaje.

Spis treści:

 1. Czym jest sterowanie oświetleniem ulicznym?
 2. Dlaczego systemy sterowania oświetleniem ulicznym są ważne?
 3. Jakie są cechy systemów do sterowania oświetleniem ulicznym?
 4. Jakie są funkcje systemów do sterowania oświetleniem ulicznym?
 5. Z jakich elementów składa się system sterowania oświetleniem ulicznym?
 6. Jak działają systemy sterowania oświetleniem ulicznym?
 7. Jak sterowanie oświetleniem ulicznym może być smart?
 8. Jakie są rodzaje systemów do sterowania oświetleniem ulicznym?
 9. Jaki system do sterowania oświetleniem ulicznym do miasta?
 10. Jaki system do sterowania oświetleniem ulicznym na wieś?

Czym jest sterowanie oświetleniem ulicznym?

Sterowanie oświetleniem ulicznym to system, który pozwala na dostosowanie pracy oświetlenia ulicznego do aktualnie panujących warunków na drogach i obszarach wokół nich. Zadaniem tego typu technologii jest dopasowanie natężenia oświetlenia do bieżących potrzeb.

W praktyce oznacza to tyle, że największą moc lampy uliczne osiągają w nocy. Jeśli jednak natężenie ruchu jest niskie, intensywność źródła światła może automatycznie się zmniejszyć. Ponadto oświetlenie może być dodatkowo dostosowane do aktualnych warunków pogodowych.

Ponadto nawet jeśli wszystkie lampy uliczne mogą być połączone w jednym systemie sterowania, to z reguły są one grupowane pod względem obszarów, co pozwala stworzyć sieci oświetleniowe. Można wtedy nimi zarządzać w zależności od bieżących potrzeb, na przykład można zwiększyć moc latarni znajdujących się na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, a zmniejszyć ją w miejscach rzadko uczęszczanych.

Systemy sterowania oświetleniem poza automatycznym dostosowywaniem mocy źródła światła, pozwalają jeszcze odczytać informacje o czasie pracy lampy, zużyciu przez nią energii elektrycznej i stanie technicznym oraz mocy emitowanego światła. Pozwala to na bieżąco kontrolować zużycie prądu i przeprowadzić audyt oświetlenia ulicznego.

Dlaczego systemy sterowania oświetleniem ulicznym są ważne?

Systemy sterowania oświetleniem ulicznym są ważne z kilku powodów. Przede wszystkim pozwalają efektywnie zarządzać oświetleniem, kontrolować jego stan techniczny na odległość oraz generować oszczędności. Nowoczesne lampy uliczne LED ze względu na zastosowaną technologię pobierają mniej energii elektrycznej. Dodając do tego możliwość czasowego ściemniania oświetlenia, można wygenerować dodatkowe oszczędności.

Jakie są cechy systemów do sterowania oświetleniem ulicznym?

Najważniejsze cechy systemów do sterowania oświetleniem ulicznym to:

 • Aktywna sieć - systemy do sterowania oświetleniem ulicznym to w dzisiejszych czasach zaawansowane technologicznie urządzenia. Posiadają one aktywną sieć, która pozwalana bieżąco śledzić pracę konkretnych lamp ulicznych. Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie czasu aktywacji źródła światła, sprawdzanie ich stanu technicznego, a także raportowanie błędów, jakie wystąpią. W ten sposób można zebrać istotne informacje, które pozwolą zoptymalizować pracę oświetlenia ulicznego w czasie rzeczywistym.
 • Zarządzanie energią - system sterowania lampami ulicznymi w założeniu ma poprawić efektywność działania instalacji oraz jej optymalizację pod względem zużycia energii elektrycznej. Możliwe to jest dzięki możliwości dostosowania programu załączeń oświetlenia oraz jego ściemniania, gdy zajdzie taka możliwość. Ponadto wygenerowane oszczędności można sprawdzić i precyzyjnie mierzyć, a następnie wykorzystać to dalszych działań.
 • Efektywność operacyjna - system sterowania oświetleniem ulicznym pozwala na efektywniejsze prace operacyjne przy oświetleniu ulicznym takie jak przeprowadzanie działań serwisowych, Automatycznie przekłada się to na niższe koszty obsługi lamp ulicznych. Monitoring umożliwia również szybszą reakcję w sytuacji wystąpienia awarii oświetlenia.
 • Obniżenie kosztów - możliwość zarządzania oświetleniem oraz optymalizacji jego pracy i poboru energii elektrycznej przez lampy wiąże się z generowaniem oszczędności i ochroną przed wzrostami kosztów eksploatacji.
 • Wygoda użytkowania - interfejs administratora systemu sterowania lampami ulicznymi to także wygoda, ponieważ w jednym miejscu zebrane są najważniejsze informację dotyczące sieci oświetlenia.

Jakie są funkcje systemów do sterowania oświetleniem ulicznym?

Najważniejsze funkcje systemów do sterowania oświetleniem to:

 • Sterowanie lampami - przede wszystkim system zarządzania oświetleniem umożliwia efektywnie sterować pracą lamp za pomocą dedykowanego interfejsu. Użytkownik może je włączać, wyłączać, a także dostosowywać inne właściwości techniczne, aby lampy uliczne pracowały efektywniej.
 • Obliczanie zużycia energii - systemy do sterowania oświetleniem ulicznym dają możliwość sprawdzenia, ile energii elektrycznej pobierają zarówno wszystkie, jak i konkretne lampy uliczne. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii monitorowania.
 • Kontrola pracy i parametrów lamp - administrator ma możliwość dostosowania parametrów lamp ulicznych w taki sposób, aby efektywniej wykorzystywały energię elektryczną. Oznacza to, że może ustawić ich czas załączania się, wyłączania, a także ściemniania, gdy natężenie ruchu na danym obszarze jest niewielkie.
 • Kontrola nad awariami - system zarządzania oświetleniem ulicznym wysyła do operatora komunikaty w przypadku wystąpienia awarii lampy lub całej sieci. Dzięki temu możliwe jest podjęcie natychmiastowych działań, które umożliwią usunięcie awarii oświetlenia.
 • Detekcja otwarcia obudowy lampy - system sterowania lampami ulicznymi wyposażony jest także w detekcję otwarcia obudowy lampy. Dzięki temu można wykryć próbę ingerencji w konstrukcję oświetlenia, czy też jego okablowania przez niepowołane osoby.
 • Pomiar temperatury lamp ulicznych - pomiar temperatury lamp ulicznych to rozwiązanie, które pozwala zapobiegać poważniejszym awariom oświetlenia. Dzięki minitorowaniu temperatury można odpowiednio zareagować, gdy jej wartość będzie zbyt wysoka, co może prowadzić do przegrzania się podzespołów w lampie.

Z jakich elementów składa się system sterowania oświetleniem ulicznym?

Systemy do sterowania lampami ulicznymi składają się z kilku istotnych elementów. Wśród nich wymienić można centralę sterującą, stację bazową, czy też urządzenia sterujące i moduły ściemniające.

Centrala

Centrala to najważniejszy element, który odpowiada w systemie sterującym lampami ulicznymi za łączność pomiędzy poszczególnymi modułami a urządzeniami sterującymi. Dzięki temu operator systemu może zdalnie sterować konkretnymi lampami lub siecią urządzeń emitujących światło.

Stacja bazowa

Stacje bazowe odpowiadają za możliwość połączenia bezprzewodowego, w promieniu od dwóch do pięciu kilometrów, poszczególnych lamp z urządzeniem sterującym.

Urządzenia sterujące

Urządzenia sterujące to komponenty, które służą do sterowania oświetleniem, jak również do jego aktywacji i wyłączania.

Moduły ściemniające

W systemach sterujących oświetleniem ulicznym wykorzystuje się także moduły ściemniające, które pozwalają lampom komunikować się z zasilaniem. Pozwala to na dostosowywanie zasilania w taki sposób, aby lampy mogły pobierać mniej prądu w przypadku, gdy nie ma potrzeby emitowania silnego światła.

Sprawdź także inne artykuł z zakresu tematyki lamp ulicznych:

 • Jak zbudowane są lampy uliczne?
 • Ile kosztuje oświetlenie drogowe?
 • Gdzie zgłosić awarię oświetlenia ulicznego?
 • Jak działają systemy sterowania oświetleniem ulicznym?

  Działanie systemów sterowania oświetleniem ulicznym jest uzależnione od wybranej technologii, aczkolwiek można wymienić kilka ich wspólnych cech. Oprawy uliczne są wyposażone w sterowniki monitorujące na bieżąco panujące warunki atmosferyczne. Ponadto pozwalają one zdalnie sterować natężeniem światła oraz zaprogramować oświetlenie uliczne tak, aby działało ono w określonych przedziałach czasowych.

  Latarnie uliczne funkcjonują w sieci bezprzewodowej, a informacje o zużyciu przez nie energii elektrycznej i stanie opraw są przekazywane bezpośrednio na dedykowany serwer. Pozwala to między innymi sprawdzić, kiedy lampy wymagają naprawy.

  W przypadku, kiedy sterowniki wykryją zbyt niskie natężenie ruchu, moc świetlna zostanie automatycznie zmniejszona nawet o kilkanaście procent. Jeśli oprawa wykryje ruch, moc światła zwiększy się zarówno w niej, jak i w kolejnych urządzeniach. Informacje są przekazywane bezprzewodowo, co skraca czas reakcji lamp na wysłany sygnał.

  Skorzystaj ze wsparcia w doborze odpowiedniego oświetlenia. Wykonamy niezbędne obliczenia i dostarczymy projekt - zupełnie za darmo. Sprawdź! Konfigurator oświetlenia

  Jak sterowanie oświetleniem ulicznym może być smart?

  Sterowanie oświetleniem może być smart przy użyciu konkretnych systemów dostępnych na rynku. Tego typu rozwiązanie pozwala dopasować poziom natężenia oświetlenia do bieżących potrzeb mieszkańców. Działa na podstawie nowoczesnych czujników natężenia ruchu i analizy warunków atmosferycznych. Poza tym system smart umożliwia szybki i łatwy dostęp do wglądu w stan techniczny lamp, dzięki czemu można zniwelować ryzyko wystąpienia nagłej awarii oświetlenia.

  Inteligentne systemy sterowania oświetleniem ulicznym to również korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Emisja dwutlenku węgla do atmosfery jest znacznie niższa. Tak samo jest z zużyciem energii elektrycznej przez oprawy uliczne.

  oświetlenie uliczne awaria

  Jakie są rodzaje systemów do sterowania oświetleniem ulicznym?

  Na rynku dostępne są różne systemy do sterowania oświetleniem ulicznym. Każdy z tych systemów cechuje się odmiennymi właściwościami, które opisane są poniżej.

  • System sterowania wyłącznikiem fotokomórkowym

  System sterowania wyłącznikiem fotokomórkowym to system, który opiera się na działaniu fotokomórki i przekaźnika bimetalicznego. Dzięki temu możliwe jest automatyczne włączanie się lub wyłączanie oświetlenia ulicznego, w zależności od natężenia światła dziennego. W momencie, kiedy światło pada na rezystor, dochodzi do zamknięcia obwodu w lampie ulicznej, czego efektem jest jej wyłączenie się. Z kolei w przypadku, gdy rezystencja świetlna jest wysoka z powodu niewystarczającej ilości padającego światła na rezystor, dochodzi do włączenia się lampy.

  Wyłącznik fotokomórkowy to urządzenie, które pozwala efektywnie optymalizować pracę oświetlenia ulicznego. Wpływa to korzystnie na zmniejszenie poboru energii elektrycznej. Niestety, ale takie rozwiązanie ma również swoje wady, ponieważ np. wyładowania atmosferyczne mogą sygnał docierający do czujnika i wyłączać lampę w trakcie błysku.

  • Przełącznik fotokomórkowy z funkcją ściemniania czasowego

  Zastosowanie przełącznika fotokomórkowego pozwala dodać jeszcze jedną funkcję w oświetleniu ulicznym, a mianowicie opcję czasowego ściemniania. Takie rozwiązanie pozwala na włączanie i wyłączanie lamp ulicznych w zależności od oświetlenia, które je otacza. Dodatkowo natężenie światła w latarniach można zmniejszyć nawet o 50% po upływie wyznaczonej godziny.

  • System sterowania ściemniania czasowego

  System sterowania ściemniania czasowego to system, który pozwala manipulować mocą wyjściową lamp ulicznych w nocy. W przypadku tradycyjnych sterowników ustawia się przedziały czasowe oraz natężenie światła, jakie ma być emitowane przez lampy. Dla przykładu oświetlenie będzie miało świecić najpierw na 100% przez 6 godzin, następnie przez 6 godzin na 50%, aby później znów świecić z pełną mocą przez 2 godziny.

  W takim przypadku:

  • włączona o 16:00 i wyłączona o 6:00 lampa będzie świecić z pełną mocą do 22:00, następnie do 4:00 będzie świecić na 50% i następnie do 6:00 na 100%,
  • włączona o 18:00 lampa będzie świecić do 24:00 z pełną mocą, a do 6:00 na 50%.

  Takie rozwiązanie ma jednak swoje wady, przez co producenci sterowników opracowali nowe urządzenia, jeszcze inteligentniejsze.

  • Samodopasowujący system ściemniania procentowego

  System ściemniania procentowego to system, który opiera się na wartościach procentowych. Oznacza to, że można ustawić oświetlenie uliczne w taki sposób, aby przez połowę czasu działania lampy świeciła ona na 100% a przez drugą połowę czasu na 50%:


  • jeśli lampa ma zadaną pracę od godziny 16 do 6, wtedy od 16:00 do 23:00 świecić będzie z pełną mocą, a od 23:00 do 6:00 na 50% mocy.

  Dzięki temu przedział czasowy ze 100% natężeniem światła będzie obejmował więcej godzin i pokrywał te, w których ruch nadal jest wysoki.

  • Samodopasowujący system ściemniania o północy

  Samodopasowujący się system ściemniania o północy to system, który wykorzystuje zjawisko zachodu słońca. Oznacza to, że w przypadku, gdy zachód słońca będzie o 18:00, to sterownik ustawi moc świetlną lampy na 100% do północy, następnie do godziny 5:00, gdy ruch z reguły jest niewielki, będą one świecić na 50%, a pozostałe godziny do wschodu słońca na 100%.

  sterowanie oświetleniem drogowym nocą

  Szczegółowo wszystkie typy lamp ulicznych opisaliśmy w tym artykule: Jakie są rodzaje lamp ulicznych

  Jaki system do sterowania oświetleniem ulicznym do miasta?

  W mieście bardzo dobrze sprawdzi się system sterowania oświetleniem ulicznym, który pozwoli wygenerować oszczędności. W godzinach, w których ruch jest najmniejszy, oświetlenie może działać tylko na 50%. Innym rozwiązaniem może być system wykorzystujący czujniki ruchu, które będą aktywowały kolejne lampy w sieci, gdy tylko wykryją poruszającego się pieszego lub pojazd.

  Jaki system do sterowania oświetleniem ulicznym na wieś?

  Do sterowania oświetleniem ulicznym na wsi można wykorzystać taki sam system jak w mieście. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że ruch w takich miejscowościach jest znacznie mniejszy, niż w mieście, można zastosować systemy, które będą przez większą część czasu świecić z mniejszym natężeniem.

  łączy nas napięcie portal dla elektryków
  Jednopixelowy obrazek