Normy i przepisy prawne

Masz pytania dotyczące norm lub przepisów prawnych związanych z instalacjami, np. fotowoltaicznymi lub elektrycznymi? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat pozyskiwania uprawnień? Sprawdź artykuły zebrane w tej kategorii, w których szczegółowo i zrozumiale opisujemy wiele skomplikowanych zagadnień!
Wymagania względem reakcji na ogień dla kabli teleinformatycznych stosowanych w budynkach - Obrazek

Wymagania względem reakcji na ogień dla kabli teleinformatycznych stosowanych w budynkach

1 lipca 2017 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zwane też jako Construction Products Regulation (CPR). Niniejsze rozporządzenie ustanawiając jednolity język techniczny opisu właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, ma na celu podniesienie bezpieczeństwa budynków przez wymuszenie stosowania przebadanych i odpowiednio sklasyfikowanych wyrobów budowlanych, np. kabli i przewodów sprawdzonych pod kątem reakcji na ogień. Grupa produktów takich jak kable zasilające, sterujące i telekomunikacyjne, które są na trwałe instalowane w budynkach i budowlach, traktowane są jako wyroby budowlane i podlegają w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wytycznym określonym w rozporządzeniu CPR.

Data:
zobacz więcej
Nowe wymogi przy instalacjach fotowoltaicznych – większe bezpieczeństwo, ale wyższe koszty - Obrazek

Nowe wymogi przy instalacjach fotowoltaicznych – większe bezpieczeństwo, ale wyższe koszty

Zmiany w ustawie o prawie budowlanym weszły w życie 19.09.2020 r. Powinny na nie zwrócić uwagę osoby, które planują instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 6,5 kWp. Nowelizacja oznacza nowe obowiązki, które mają podnieść bezpieczeństwo pożarowe. Przepisy mogą jednak zahamować rozwój OZE w Polsce oraz powodować trudności w interpretacji dla użytkowników, projektantów i instalatorów.

Data:
zobacz więcej