Podziel się wiedzą:
Sterownik Modicon M262 -odpowiedź Schneider Electric na trendy przemysłu 4.0

Czym powinien wyróżniać się najnowszy sterownik PLC? Zapewnieniem globalnej integracji urządzeń? Łatwymdostępem do istotnych informacji procesowych? Czy może bezpieczeństwem przesyłania danych? Pytania te zadajesobie wielu inżynierów szukających sterownika kompletnego, sterownika pozwalającego na wykorzystanie najnowszychtechnologii. Bazując na obecnych trendach w automatyce przemysłowej, Schneider Electric wprowadził do swojej ofertysterownik programowalny Modicon M262 – produkt w pełni dostosowany do najbardziej wymagających aplikacji.

linia
Modicon M262 – dostęp do możliwości, jakie daje chmura

Każdy producent maszyn zdaje sobie sprawę jak ważne jest sprawne nadzorowanie wydajności pracy i łatwadostępność do danych procesowych. Wielu użytkowników końcowych coraz częściej szuka technologii ułatwiającychwsparcie techniczne maszyn przemysłowych zlokalizowanych w różnych częściach świata. W trend ten idealnie wpisujesię kontroler Modicon M262 zapewniający zdalne monitorowanie procesu, wgląd w pracę odleglej maszyny oraz wysokipoziom cyberbezpieczeństwa dzięki szyfrowaniu (TLS).
Sterownik Modicon M262 został wyposażony w protokoły (MQTT, JSON, OPC UA) pozwalające na skorzystanie zmożliwości rozwiązań chmurowych. Co ważne do połączenia nie potrzeba dodatkowych bramek, gdyż sterownik zchmurą łączy się bezpośrednio. W przypadku M262 pomyślano także o dedykowanej platformie EcoStruxure MachineAdvisor, która dostarcza kompletne narzędzia chmurowe pozwalające na:
dokumentowanie – lokalizowanie maszyn, tworzenie powiązanych profili z architekturą, dziennikiem, historią idokumentacją maszyn;
monitorowanie - zbieranie i wizualizacja danych eksploatacyjnych z maszyn, dostęp do informacji dzięki analizom ipowiadomieniom;
naprawa - udostępnianie niezbędnych narzędzi programowych za pośrednictwem chmury.


Korzyści z zastosowania platformy EcoStruxure Machine Advisor wraz ze sterownikiem Modicon M262 to m.in.:
• dostęp do wszystkich danych procesowych maszyny w dowolnym miejscu i czasie;
• możliwość sprzedaży innowacyjnych usług;
• zwiększenie zadowolenia klientów dzięki lepszej jakości i szybszej obsłudze;
• większa dostępność maszyn dzięki mechanizmom analizy i powiadamiania.

Modicon M262 – 4x szybszy w logice i 30% w ruchu*

Zastosowanie dedykowanych dwóch oddzielnych rdzeni do aplikacji oraz komunikacji sprawia, że Modicon M262 jestnajszybszym inteligentnym sterownikiem PLC* na rynku. Szybkość przetwarzania waha się w przedziale od 3 do 5 ns,nawet gdy procesy aplikacji i komunikacji odbywają się jednocześnie. Dzięki temu użytkownicy końcowi nie muszązmniejszać wydajności maszyny, gdy chcą łączyć się z Internetem, systemem SCADA lub dodatkowymi sterownikami PLC.

Modicon M262 nie tylko spełnia wymagania aplikacji logicznych, ale może pracować jako sterownik ruchu “All-in-One”,dzięki wbudowanym elementom tj.: magistrala ruchu, wejście enkoderowe oraz wejście sondy dotykowej. Posiadając od4 do 16 zsynchronizowanych osi i skalowalny czas cyklu ruchu wynoszącym zaledwie 1 ms (niezależnie od zadańkomunikacji), sterownik Modicon M262 reaguje błyskawicznie, spełniając wymagania aplikacji ruchu zsynchronizowanego.

* W porównaniu z równoważnymi produktami konkurencji

Modicon M262 – wszechstronność przede wszystkim

Celem projektantów gamy Modicon M262 było opracowanie kontrolera o jak największej elastyczności, w pełnikorzystającego z zalet, jakie daje cyfryzacja. Dzięki tym działaniom powstał sterownik z wbudowaną łącznościązarówno z chmurą, urządzeniami I/O oraz napędami, sterownik będący kluczowym elementem łączącym urządzeniakońcowe z aplikacjami analizującymi pracę całego systemu.


Modicon M262 dostarcza możliwość korzystania kilku sieci w ramach jednego sterownika. W praktyce pierwsza siećmoże służyć do obsługi aplikacji, kolejna do połączenia kilku maszyn ze sobą, a trzecia do komunikowania się zsystemem zarządzania całym procesem. Obsługa wielu sieci pomaga uniknąć problemu przeciążeń na łączu, copozytywnie wpływa na wydajność maszyn użytkowników końcowych.

W ofercie Schneider Electric dostępnych jest 5 wersji sterownika M262:
• 2 modele wyposażone w szybkie wejścia/wyjścia o różnej szybkości;
• 3 modele dodatkowo rozszerzone o możliwość pracy z osiami zsynchronizowanymi (do 16 osi)

Seria Modicon M262 została zaprojektowana tak, aby dać każdemu producentowi maszyn sterownik o jaknajszerszych możliwościach rozbudowy i integracji z innymi elementami aplikacji w dowolnym środowisku.

Modicon M262 – szerokie możliwości rozbudowy

Modicon M262 posiada specjalną magistralę pozwalającą na rozszerzenie sterownika o dowolne dodatkowe modułyTM3 w następujących wariantach:

• lokalnym - maksymalnie do 7 modułów rozszerzających TM3, podłączonych bezpośrednio do magistrali zasilającejsterownika;


• zdalnym – maksymalnie 14 modułów TM3 (7 lokalnie + 7 zdalnie);


• rozproszonym – przy wykorzystaniu łącznika magistrali TM3BCEIP pozwalającego na tworzenie rozproszonychwysp, każda wyspa maksymalnie 14 modułów TM3;


Ponadto do najbardziej wymagających aplikacji dostępne są moduły:

• Modicon TM5 – stopień ochrony IP20 przeznaczone do kompleksowych maszyn lub instalacji do 2400 wejść/wyjść,dostępne także moduły bezpieczeństwa TM5 safety I/O;
• Modicon TM7 – dzięki IP67 pozwalają na pracę maszyn i instalacji w najtrudniejszych warunkach, dostępne takżemoduły bezpieczeństwa TM7 safety I/O;

Maksymalnie do 5 oddzielnych portów Ethernet

Sterownik M262 posiada możliwość dołączenia do trzech inteligentnych modułów komunikacyjnych:

• CANopen Master – maksymalnie jeden moduł TMSCO1 w każdej kombinacji;


• Ethernet – maksymalnie 3 dodatkowe moduły TMSES4;


Moduły te pozwalają na łatwą integrację z zakładem, linią produkcyjną, czy systemami SCADA z otwartymiprotokołami, takimi jak OPC UA, PackML lub SQL. Wszystkie dołączane moduły połączone są ze specjalnąmagistralą w sterowniku, która je zasila.


Projektanci, konstruktorzy maszyn oraz użytkownicy końcowi wkraczają w nową erę opartą na najnowszychrozwiązaniach informatycznych. Przemysł 4.0 umożliwia zwiększenie produktywności, efektywności i nowychmożliwości rozwoju biznesu. Należy jednak pamiętać, że komunikacja dużej liczby połączonych urządzeń stanowizagrożenie cyberataku, w związku z tym konieczne jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.Firma Schneider Electric, wprowadzając do oferty sterownik Modicon M262, wyszła naprzeciw wymaganiom, jakistawia obecny przemysł. Modicon M262 to nie tylko sterownik, to urządzenie centralne kontrolujące pracępodłączonych urządzeń, wysyłające informacje do serwerów sieciowych oraz umożliwiające kontrolę nad procesem zdowolnego miejsca na świecie.

Łączy nas napięcie
 • Dominik
  Filary
 • Piotr
  Bibik
 • Marceli
  Lesisz
 • Tomasz
  Stempniewicz
 • Prowadzimy dla Was Strefę Porad

  Chętnie odpowiemy na twoje pytanie - skontaktuj się z nami.