Płatności

Spis treści:

 1. Jakie sposoby płatności są dostępne na TIM.pl?
 2. Co znajdziesz w sekcji „Warunki Finansowe”?
 3. Jak złożyć wniosek o limit kredytowy?
 4. Czym jest blokada z tytułu przeterminowanych płatności?
 5. Jak powrócić do płatności za zamówienie, jeśli została ona przerwana?
 6. W jaki sposób prawidłowo opisać przelew?
 7. Kiedy można ubiegać się o limit kredytowy lub go zwiększyć?
 8. Co zrobić, gdy moje płatności są przeterminowane?
 9. Jak rozłożyć płatność na raty?

1Jakie sposoby płatności są dostępne na TIM.pl?

Podczas składania zamówienia możesz wybrać jedną z dostępnych form płatności:

 • szybki przelew online,
 • płatność kartą online,
 • przelew tradycyjny,
 • płatność przy odbiorze (pobranie).
 • płatność na raty - PragmaGO

Forma płatności wybierana jest w trakcie składania zamówienia.

Szczegółowe informacje na temat form płatności znajdziesz tutaj

2Co znajdziesz w sekcji „Warunki Finansowe”?

„Warunki Finansowe” znajdziesz w zakładce „Moje konto – Dokumenty”. Opcja pozwala na złożenie wniosku o przyznanie limitu kupieckiego oraz sprawdzenie:

 • stanu limitu kupieckiego - wartości przyznanego limitu, dostępnych środków oraz terminu płatności;
 • salda – z uwzględnieniem sumy faktur oraz dokumentów WZ;
 • sumy faktur po terminie – zaległości, które powstały z tytułu nieterminowej wpłaty;
 • numeru konta – indywidualnego numeru rachunku bankowego TIM.pl, na który należy dokonywać wpłat.

3Jak złożyć wniosek o limit kredytowy?

Wniosek o limit kredytowy złożysz, wchodząc w zakładkę „Moje konto – Dokumenty”. W sekcji „Warunki finansowe” znajdziesz informacje o limicie kupieckim. Aby złożyć wniosek, wystarczy, że naciśniesz „Złóż wniosek o limit”.

Otworzy się wniosek, w którym zostaniesz poproszony o wypełnienie danych takich, jak:

 • wnioskowana kwota limitu kupieckiego, warunki finansowe
 • wnioskowany termin płatności,
 • dodatkowe informacje (pole niewymagane)
oraz dołączenie załączników z następującymi dokumentami:
 • wypis z rejestru/zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej,
 • zaświadczenie o nadaniu NIP,
 • zaświadczenie o numerze REGON.

Po wypełnieniu powyższych informacji kliknij „Wyślij”, a Twój wniosek trafi do weryfikacji.

4Czym jest blokada z tytułu przeterminowanych płatności?

Jeżeli na Twoim koncie pojawią się nieterminowe płatności, może zostać na Ciebie nałożona blokada. Typ blokady zależy od opóźnienia w spłacie należności. W przypadku nałożenia blokady niektóre ze sposobów płatności mogą być dla Ciebie niedostępne. Skontaktuj się ze swoim opiekunem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

5Jak powrócić do płatności za zamówienie, jeśli została ona przerwana?

Jeśli w trakcie opłacania zamówienia transakcja została przerwana, możesz powrócić do płatności, wchodząc w „Moje konto – Historia zamówień”. Wyszukaj opłacane zamówienie, otwórz je, a następnie kliknij „Dokonaj płatności za proformę”. Powrócisz wówczas na ścieżkę płatności. Pamiętaj, że przy użyciu formy płatności „Przelewy 24” bądź „Karta płatnicza” zamówienie będzie zrealizowane po dokonaniu płatności.

6W jaki sposób prawidłowo opisać przelew?

Prosimy, aby w tytule przelewu podać numer faktury lub numer oferty. W razie wątpliwości możesz wskazać swój numer NIP. Przypominamy, że płatności należy dokonywać na indywidualny numer klienta podany na fakturze.

7Kiedy można ubiegać się o limit kredytowy lub go zwiększyć?

Opcja limitu kredytowego jest dostępna wyłącznie dla stałych Klientów, którzy otrzymali od TIM S.A. indywidualnie ustalony limit kredytowy, a więc możliwość składania zamówień z odroczonym terminem płatności. Jednym z najważniejszych kryteriów wpływających na wysokość limitu kredytowego dla Klienta jest historia współpracy z TIM S.A., która znajduje się w zakładce „Moje zakupy” – Raporty”.

Na wysokość limitu kredytowego wpływają parametry przedstawione w raporcie.

statystyki zakupów plik

Nasi klienci gromadzą swoją historię transakcji, która wpływa na wartość uzyskiwanych rabatów oraz buduje zdolność do uzyskania wyższego limitu kredytowego.

Na wysokość przyznanego Klientowi limitu kredytowego ma wpływ także potencjał oraz bieżąca sytuacja finansowa.

W celu przyśpieszenia oraz ułatwienia oceny możliwości przyznania limitu kredytowego prosimy o dołączenie do wniosku dokumentów potwierdzających wyniki finansowe firmy za ostatni rok kalendarzowy oraz za ostatni zamknięty okres rozrachunkowy bieżącego roku.

Może to być:

 • PIT,
 • wydruk z księgi przychodów i rozchodów,
 • F-01,
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • kopia umowy lub informacja o umowie, do której realizacji konieczny jest limit kredytowy.

W niektórych przypadkach przyznanie wyższego limitu kredytowego może być uzależnione od złożenia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

8Co zrobić, gdy moje płatności są przeterminowane?

Jeśli na Twoim koncie będą przeterminowane płatności, pojawi się następujący komunikat:

W zakładce „Moje konto – Dokumenty” znajdują się wszystkie wygenerowane dokumenty: faktury, WZ, faktury korekty. moje konto - dokumenty

W zakładce „Faktury" znajdują się wszystkie faktury. Korzystając z filtra, możesz odszukać faktury, których termin płatności upłynął.

Za pomocą pozostałych filtrów możesz odnaleźć faktury z danego okresu przyporządkowane do numeru zamówienia lub do pracownika albo zawierające dany indeks. Jest także możliwość pobrania zestawienia w pliku CSV. filtrowanie faktur po terminie

9Jak rozłożyć płatność na raty?

Płatność w ratach możliwa jest dzięki usłudze „Raty z PragmaGO”. Staje się ona aktywna po skompletowaniu koszyka o wartości przekraczającej 100 zł netto. Po wybraniu opcji zobaczysz okno, które poprosi Cię o wyrażenie zgody na przekazanie danych do formularza kredytowego dla naszego partnera – PragmaGO. koszyk - pragmago

Po wyrażeniu zgody możesz kontynuować zakupy w standardowy sposób. Po kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, zostaniesz przekierowany na stronę formularza kredytowego. Na tym etapie możesz zadecydować; o tym, na ile rat zostanie rozłożona Twoja płatność. Po wybraniu wszystkich niezbędnych danych, wybierz w jaki sposób ma się odbyć weryfikacja Twojego wniosku. Do wyboru masz dwie opcje:

 • Weryfikacja za pomocą konta bankowego – wybierz bank, w którym posiadasz konto firmowe. Po przekierowaniu na stronę banku, zaloguj się.
 • Weryfikacja poprzez przelew – zrób przelew ze swojego konta firmowego o wartości 1 zł na dane podane w formularzu.

Weryfikacja przeważnie trwa do kilku minut. O statusie zamówienia i weryfikacji poinformujemy Cię mailowo.

Maskymalna wartość zamówienia, które możesz rozłożyć na raty poprzez PragmaGO, wynosi 100 000 zł.

UWAGA: Płatność ratalna jest dostępna wyłącznie dla klientów biznesowych.
Jednopixelowy obrazek

Czy ten artykuł był pomocny?