Informacja

  • Informacje o reklamacjach
  • Informacje o zwrotach
Reklamacje
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dla konsumentów:

WARUNKI REKLAMACJI

Dla przedsiębiorców:

WARUNKI REKLAMACJI

Złóż reklamację
Reklamacje

Dział Zwrotów TIM S.A.
ul. Kwiatkowskiego 24
55-011 Siechnice
e-mail zwroty@tim.pl
Godziny pracy działu reklamacji: pn-pt 8.00-16.00

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dla konsumentów:

WARUNKI ZWROTÓW

Dla przedsiębiorców:

WARUNKI ZWROTÓW

Dołączenie dokumentu do przesyłki przyśpieszy rozpatrzenie wniosku!

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY