Podziel się wiedzą:

Znaki BHP – rozwiązania szyte na miarę

Artykuł sponsorowanyArtykuł sponsorowany
Artykuł sponsorowany

Nadrzędnym celem znaków BHP jest ograniczenie ryzyka konsekwencji występującego w konkretnym środowisku zagrożenia i organizacja przestrzeni maksymalnie bezpiecznej dla osób w niej przebywających. Ze względu na bardzo zróżnicowany charakter miejsc użytku publicznego możliwość stworzenia własnych elementów systemu oznakowania BHP i dopasowania go do występujących warunków jest ogromnym atutem. Taką możliwość oferuje SIGNproject – producent znaków BHP.

Spis treści:

  1. Wszędzie tam, gdzie występuje potencjalne zagrożenie
  2. Znaki BHP nośnikiem konkretnego przekazu
  3. Dostosowane do warunków otoczenia

Wszędzie tam, gdzie występuje potencjalne zagrożenie

Znaki BHP pomagają w organizacji bezpiecznego środowiska dla osób, które pojawiają się w nim regularnie lub tylko tymczasowo. Ich zastosowanie wynika bezpośrednio m.in. z Kodeksu Pracy, a także rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników. Rodzaj wymaganych w danym miejscu znaków BHP determinują zagrożenia, które mogą się w nich pojawić. Znaki BHP stosowane są w miejscach użytku publicznego, jak urzędy, galerie handlowe, instytucje i dworce. Obowiązują ponadto w placówkach medycznych, jak szpitale i przychodnie, a także w szkołach, przedszkolach i na uniwersytetach. Znaki BHP pomagają w organizacji bezpiecznego miejsca pracy, więc są wykorzystywane w zakładach pracy, np. w biurach, magazynach i zakładach produkcyjnych. Nie powinno ich też zabraknąć na placach budowy czy też na zewnętrznych obszarach, na których wykonywane są różnego rodzaju prace np. wykopaliskowe.

Różne rodzaje znaków BHP
Różne rodzaje znaków BHP

TYP 7M.24 – LICZNIK ENERGII

Mają różny charakter i tym samym w zależności od ich wyglądu wskazują na konieczność podjęcia konkretnego działania:

  • ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA: należą do nich 2 grupy znaków. Pierwsza to znaki ewakuacji zgodne z normą PN-EN-ISO 7010:2012 oraz znaki ewakuacyjne techniczne i znaki ewakuacyjne uzupełniające. Charakteryzują się zielonym tłem oraz białym obramowaniem i piktogramem. Druga to ZNAKI OCHRONY PPOŻ, które również obejmują znaki zgodne z powyższą normą oraz znaki techniczne i uzupełniające. Są w kolorze czerwonym z białym obramowaniem i piktogramem
  • INSTRUKCJE – są to tablice ze znakiem ostrzegawczym, które szczegółowo prezentują wytyczne dotyczące użytkowania narzędzi i maszyn, np. w zakładzie produkcyjnym, biurze czy na odlewni. Wyróżnia się też instrukcje PPOŻ przedstawiające sposób postępowania w obliczu zagrożenia wybuchem pożaru. Są także instrukcje medyczne ułatwiające i usprawniające udzielanie pierwszej pomocy
  • ZNAKI OCHRONY I HIGIENY PRACY – wśród których są ZNAKI ZAKAZU, również z opisem, które występują w okrągłym kształcie, z czerwonym obramowaniem i przekreśleniem czarnego piktogramu. Drugą grupą są ZNAKI OSTRZEGAWCZE, czyli żółto-czarne trójkąty, trzecią ZNAKI RATUNKOWE o zielono-białej kolorystyce i czwartą ZNAKI NAKAZU w kształcie niebieskiego koła z białym piktogramem
  • TABLICE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH – przeznaczone są do oznaczania maszyn, transformatorów i rozdzielni. Ostrzegają one przed konkretnym zagrożeniem, informują lub zakazują albo nakazują dokonania pewnych działań
  • TABLICE BUDOWLANE – są w żółtym kolorze. Informują o konkretnym zagrożeniu, ostrzegają przed nim, a także nakazują właściwe zachowanie
  • PIKTOGRAMY INFORMACYJNE – są nośnikami informacji. Można je wykorzystać w lasach, parkach, na placach zabaw i przestrzeni miejskiej. Niebieskie piktogramy służą także do oznaczania pomieszczeń (jednym z najbardziej znanych jest „toaleta”)
Znaki przeciwpożarowe, ewakuacyjne, tablice budowlane oraz znaki zakazu, ostrzegawcze i nakazu
Znaki przeciwpożarowe, ewakuacyjne, tablice budowlane oraz znaki zakazu, ostrzegawcze i nakazu

Oprócz tego SIGNproject oferuje różnego rodzaju tabliczki na drzwi, a także naklejki na substancje chemiczne, które informują o zawartości konkretnego pojemnika i tym samym wskazują na konieczność zachowania szczególnej ostrożności. W miejscach, w których znaki są umieszczane tylko czasowo, najlepiej sprawdzają się mobilne potykacze (np. „Uwaga! Śliska Podłoga”).

Dostosowane do warunków otoczenia

Aby znaki BHP spełniły swoją funkcję w maksymalnym zakresie, powinno się je pod względem charakteru, ale również aspektów technicznych dopasować do środowiska. Znaki SIGNproject występują w różnych rozmiarach, dzięki czemu można wybrać taki, który będzie dobrze widoczny z określonej odległości. Występują na kilku podłożach do wyboru, np. łatwej w aplikacji folii samoprzylepnej czy odpornej na uszkodzenia płycie sztywnej, również w technologii fotoluminescencyjnej, co zapewnia widoczność znaku przy ograniczonym świetle.

Firma SIGNproject jest europejskim producentem znaków BHP już z 30-letnim doświadczeniem. Nie tylko produkuje i sprzedaje znaki, ale również we współpracy z klientem tworzy i realizuje indywidualne projekty, aby zorganizować przestrzeń bezpieczną, zgodnie z obowiązującym prawem.

SIGNproject, producent znaków BHP

Jednopixelowy obrazek