Podziel się wiedzą:

Technologia wtykowa Push-in: gdy liczy się czas i niezawodność

Czas odgrywa ważną rolę podczas prac elektroinstalacyjnych. Dłuższy etap prac związanych z okablowaniem podnosi ostateczną cenę całego przedsięwzięcia. Koszty i efektywność prac elektroinstalacyjnych mają szczególne znaczenie w budownictwie komercyjnym, budowie paneli czy w automatyce.

Nowa technologia wtykowa Push-in umożliwia szybkie i proste połączenie kabla z zaciskiem bez użycia narzędzi, tylko za pomocą jednego wciśnięcia! Pozwala to skrócić do minimum etap instalacji i uruchomienia urządzenia, zmniejszając dzięki temu koszty całej operacji, zaś sprawdzona niezawodność proponowanego rozwiązania wpływa na bezproblemową eksploatację całego urządzenia.

Spis treści:

  1. Przegląd typów połączeń
  2. Technologia sprawdzona w testach
  3. Bezproblemowa eksploatacja na każdym etapie życia urządzenia
  4. Niezawodność w najtrudniejszych warunkach
  5. Stale rosnąca popularność

Przegląd typów połączeń

Konstruktorzy szaf sterowniczych, producenci maszyn czy rozdzielnic mają dziś duży wybór, jeśli chodzi o dostępne komponenty oraz sposób ich montażu. Najczęściej spotykanym typem łączenia przewodów w zaciskach jest montaż za pomocą śrub. Niestety nie jest on idealny. Dla każdego typu i rozmiaru zacisku trzeba zastosować właściwy moment dokręcenia, a podczas instalacji okablowania konieczne są zmiany momentu obrotowego lub nawet wykorzystanie innego narzędzia. Zaciski sprężynowe Cage Clamp są o wiele prostsze w użyciu, ponieważ do ich podłączenia i rozłączenia wystarczy śrubokręt. Warto jednak pamiętać, że ich montaż nie jest pozbawiony ryzyka. Nawet doświadczonym instalatorom zdarzają się pomyłki typów gniazd czy też użycie niewłaściwego narzędzia.

Okablowanie zacisków wtykowych

Technologia sprawdzona w testach

Eaton połączył swoje siły z firmą Hanseatic Power Solutions (HPS), aby sprawdzić jak skuteczne są zaciski wtykowe w czasie procesu okablowania. HPS projektuje i produkuje rozdzielnice oraz systemy sterowania dla zastosowań przemysłowych, budowlanych, morskich i przybrzeżnych. Testowy zestaw składał się z dziesięciu styczników, wyposażonych w zaciski śrubowe, Cage Clamp oraz Push-in. Każdy typ stycznika został podłączony w sumie do 100 punktów zaciskowych, za pomocą przewodów zaprasowanych o średnicach od 1 do 2,5 mm². W trakcie 6 przeprowadzonych testów, rejestrowano i uśredniano czas potrzebny do podłączenia kabli. Każdy z testów wykonywany był przez innego instalatora.

Wynik: Porównanie technologii Push-in z połączeniami śrubowymi wykazało oszczędność czasu o 50% na korzyść technologii wtykowej! Nawet w porównaniu z zaciskiem sprężynowym, HPS był w stanie określić oszczędność czasu o 40% na korzyść Push-in.

Regularne serwisowanie aparatury łączeniowej i systemów automatyki zapewnia bezpieczne użytkownie urządzeń przez długie lata. Warto pamiętać, że czas i nakład pracy przy serwisowaniu zależą w dużej mierze od rodzaju zastosowanej techniki przyłączeniowej. Połączenia śrubowe należy regularnie dokręcać, szczególnie gdy są one narażone na wibracje. Siła zacisku zmniejsza się wraz z upływem czasu, ze względu na przewodzenie prądu w miedzianym przewodniku. Poluzowanie się połączenia śrubowego może doprowadzić do wzrostu rezystancji styku, a tym samym zwiększyć ryzyko pożaru.

Zaciski wtykowe mają również przewagę, w porównaniu z innymi typami zacisków, gdy następuje konieczność wymiany urządzenia. Żeby wyjąć przewód, należy w prosty sposób otworzyć sprężynę zaciskową poprzez jej naciśnięcie. Najczęściej robi się to za pomocą zwykłego śrubokręta płaskiego.

Stosowanie aparatury łączeniowej z zaciskami Push-in znacznie skraca czas przestojów związanych z wymianą uszkodzonych urządzeń, w porównaniu z innymi typami połączeń.

Seria zacisków wtykowych Push-in

Bezproblemowa eksploatacja na każdym etapie życia urządzenia

Transport przygotowanej dla klienta rozdzielnicy może stanowić wyzwanie dla zainstalowanych w niej komponentów. Zaciski z połączeniami śrubowymi mogą uszkodzić lub poluzować się z powodu wibracji i wstrząsów. Z tego też powodu zaleca się ich dokręcanie dopiero podczas rozruchu.

Zaciski wtykowe Push-in wytrzymują większe siły wyciągania niż konwencjonalne zaciski sprężynowe i są bardzo odporne na wstrząsy oraz wibracje. Dzięki temu rozdzielnica może zostać uruchomiona od razu po dostawie w docelowe miejsce. Po raz kolejny technologia Push-in pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Aby potwierdzić skuteczność połączeń wtykowych, laboratorium badawcze I2PS przeprowadziło wytrzymałość połączeń firmy Eaton na wstrząsy i wibracje.

Rezultat badań był jednoznaczny: stała siła sprężyny zacisków wtykowych Push-in zapewnia długotrwałe bezpieczeństwo połączeń. Spełniają one kryteria wytrzymałości na drgania i wibrację zgodnie z normą IEC 61373/10.2011.

Niezawodność w najtrudniejszych warunkach

Wspomniane wyżej laboratorium badawcze przeprowadziło kolejny test niezawodności połączeń wtykowych, poddając je serii ekstremalnych testów. Badanie polegało na wystawieniu urządzenia sterującego z zaciskami Push-in na działanie mgły solnej przez kilka dni. Okazało się, że korozyjne środowisko nie spowodowało żadnych zmian w rezystancji styku. Stąd wiadomo, że zaciski wtykowe Push-in zapewniają niezawodne, gazoszczelne połączenie elektryczne w najtrudniejszych warunkach.

I2PS sprawdził ponadto wzrost temperatury w zaciskach śrubowych i zaciskach Push-in. Podczas pracy 3-fazowej jednocześnie mierzono temperaturę w zaciskach głównych zabezpieczenia rozrusznika silnikowego. Badanie wykazało, że wzrost temperatury w przypadku zacisków wtykowych był taki sam lub niższy niż w przypadku zacisków śrubowych.

W trzecim teście zmierzono siły wyciągania zacisków sprężynowych Push-in i konwencjonalnych zacisków sprężynowych. Badanie przeprowadzono na przewodzie o przekroju 1,5 mm² z tulejką, który podłączono do dwóch zacisków stycznika. Pierwszy z nich wyposażono w technologię Push-in, drugi zaś w technologię sprężynową. Przewody były poddawane ciągłemu zwiększaniu siły, aż do momentu wyrwania ich z zacisku. Przewód zamontowany przy użyciu zacisku sprężynowego dało się wyciągnąć przy 56 N, zaś zacisk wtykowy Push-in dopiero przy 173 N.

Oznacza to, że bezpieczeństwo mechaniczne oferowane przez zaciski wtykowe jest znacznie wyższe. Jest to zasługa konstrukcji, w której siła zacisku na przewodzie wzrasta (do pewnej granicy) proporcjonalnie do siły przyłożonej do przewodu.

Stale rosnąca popularność

Technologia Push-in została zatwierdzona na całym świecie i obecnie widać coraz częstsze jej zastosowanie w różnych instalacjach. Zaciski te oferują wiele korzyści - oszczędność czasu, obsługę bez narzędzi, prosty demontaż i niezawodność styków. Przewidujemy, że zaciski wtykowe Push-in zastąpią zwyczajne zaciski sprężynowe w ciągu kilku lat, przejmując także udział w rynku od zacisków śrubowych.

Jednopixelowy obrazek