Strefa porad

Bądź smart

i kupuj taniej na TIM.PL

Data publikacji: 10.12.2020

Nowe wymogi przy instalacjach fotowoltaicznych – większe bezpieczeństwo, ale wyższe koszty


Zmiany w ustawie o prawie budowlanym weszły w życie 19.09.2020 r. Powinny na nie zwrócić uwagę osoby, które planują instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 6,5 kWp. Nowelizacja oznacza nowe obowiązki, które mają podnieść bezpieczeństwo pożarowe. Przepisy mogą jednak zahamować rozwój OZE w Polsce oraz powodować trudności w interpretacji dla użytkowników, projektantów i instalatorów.

linia
Projekty pod większym nadzorem

Wszystkie projekty techniczne instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 6,5 kWp trzeba będzie uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Odpowiednie powiadomienie należy też przekazać powiatowej komendzie Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 50 kWp będą wymagały pozwolenia na budowę.

Ustawodawcy liczą, że zmiany zwiększą bezpieczeństwo pożarowe instalacji w Polsce. Oprócz fachowego montażu i regularnych przeglądów ważną rolę odgrywają też prawidłowe środki ochrony. W dotychczasowych projektach często lekceważono montowanie wyłączników przeciwpożarowych (pozwalających odłączyć resztę instalacji od będących pod napięciem paneli PV), detektorów iskrzenia oraz innych podstawowych środków ochrony. Natomiast przekazanie informacji o lokalizacji poszczególnych przewodów czy paneli Państwowej Straży Pożarnej ułatwi prowadzenie ewentualnych akcji ratowniczo-gaśniczych.


Niejasne zapisy ustawy

Kwestie takie, jak zakres projektu do uzgodnienia z rzeczoznawcą czy opis modelowego systemu zabezpieczeń nie zostały w treści ustawy sprecyzowane. Brakuje też konkretnych wytycznych wobec mikroinstalacji o mocy poniżej 6,5 kWp. Interpretacja zapisów nowelizacji jest więc utrudniona, przez co wykonawcy muszą do pewnego stopnia działać na własną rękę. W efekcie w niektórych budynkach może dochodzić do wdrażania nieadekwatnych rozwiązań.


Dom jednorodzinny jak centrum handlowe

Podział instalacji na te o mocy do 6,5 kWp oraz większej jest problematyczny, gdyż obu grup dotyczą te same niepożądane zjawiska. W ustawie pominięto też typ budynku, przez co niektóre większe domy znajdą się w tej samej kategorii co np. małe galerie handlowe. Zarówno w budynku jednorodzinnym, jak i w centrum usługowym można zamontować instalację o mocy 10kWp, dofinansowaną z programu Mój Prąd. Nowe wytyczne powinny to uwzględnić, ponieważ rozwiązania techniczne dla obu typów budynków będą się wyraźnie różnić. Zawarcie w nowelizacji ustawy minimalnego zestawu środków ochrony oraz wymogu konsultowania każdej instalacji bez względu na jej moc byłoby bardziej precyzyjnym rozwiązaniem.

Mniejsze tempo rozwoju OZE?

Potrzeba konsultacji z rzeczoznawcą oraz wdrożenie ewentualnych poprawek i zaleceń to dla projektantów i instalatorów więcej pracy, a dla użytkowników i inwestorów dodatkowe koszty, które będą musieli ponieść z własnej kieszeni.

W porównaniu do 2019 r., od początku roku moc fotowoltaiki w naszym kraju wzrosła o 156%, a jej potencjał do 2024 r. oceniany jest na aż 16 GW. Większość projektów fotowoltaicznych w Polsce to małe instalacje dachowe. Czas pokaże, jakie efekty przyniesie nowelizacja – może się ona jednak odbić negatywnie na rozwoju odnawialnych źródeł energii, głównie przez potencjalnie wyższe koszty oraz utrudnienia i opóźnienia w procesie inwestycyjnym.


Rozwiązania Eaton spełniające nowe wymogi

Wychodząc naprzeciw wymaganiom ustawodawcy firma Eaton ma do zaproponowania rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych. Jest to rozłącznik przeciwpożarowy SOL30 – SAFETY o napięciu znamionowym 1000VDC, który w zakresie aplikacji ma za zadanie rozłączenie zasilania obwodu DC w systemach fotowoltaicznych pomiędzy modułami PV a inwerterem. Zdalne wyzwolenie odbywa się za pomocą wbudowanego wyzwalacza podnapięciowego 230V, 50 Hz a sygnalizacja stanu rozłącznika jest realizowana za pomocą styków pomocniczych 1NO i 1NC.

Dodatkowo całość zawarta jest w szczelnej obudowie IP65 wraz systemem wyrównującym ciśnienie. W zależnosci od instalacji możemy zabezpieczyć maksymalnie 6 łańcuchów PV.

Ponadto jako zabezpieczenie instalacji po stronie DC Eaton oferuje wyłączniki ochronne gałęzi DC typu PKZ-SOL, służące do ochrony paneli przed skutkami zwarć, z możliwoscią regulacji prądu wyzwolenia i dobudową zarówno wyzwalaczy, jak i styków pomocniczych. Dodatkowym rozwiązaniem jest również rozłącznik izolacyjny DC typu P-SOL stosowany do rozłączania obwodów DC i bezpiecznej pracy beznapięciowej. Niewątpliwym jego atutem jest załączanie dwubiegunowe do zastosowań w nieuziemionych instalacjach.

Wczytywanie produktów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Łączy nas napięcie
 • Dominik
  Filary
 • Piotr
  Bibik
 • Marceli
  Lesisz
 • Tomasz
  Stempniewicz
 • Prowadzimy dla Was Strefę Porad

  Chętnie odpowiemy na twoje pytanie - skontaktuj się z nami.

  Porównywarka

  Zgłoś uwagi

  Sklep TIM jest stale rozwijany, aby sprostać stale rosnącym potrzebom naszych klientów. Jeżeli pojawił się jakiś błąd na stronie, chciałbyś aby pojawiła się nowa funkcjonalność lub funkcja na stronie nie działa, tak jakbyś tego oczekiwał – prześlij nam informację.

  Rodzaj zgłoszenia

  Informacja kontaktowa (Abyśmy mogli poinformować o stanie zgłoszenia lub doprecyzować problem.)

  Opis błędu / informacja do zgłoszenia: