Strefa porad

Bądź smart

i kupuj taniej na TIM.PL

Data publikacji: 02.04.2019

Elektryczne systemy ogrzewania podłogowego - rozwiązania pod płytki i panele podłogowe

Podpis zdjęcia
Elektryczne maty i folie grzejne to jeden z najprostszych w montażu systemów ogrzewania podłogowego. Zapewniają relatywnie szybki komfort cieplny poprzez równomierny rozkład temperatury powierzchni w ogrzewanych pomieszczeniach.
linia

Systemy mat i folii grzejnych sterowane są regulatorami temperatury, które w sposób precyzyjny kontrolują temperaturę w pomieszczeniach oraz ograniczają bezwładność ciepła co korzystnie wpływa na optymalizację kosztów eksploatacji. Do podłóg wykonanych z płytek ceramicznych zaleca się tradycyjny system ogrzewania podłogowego w postaci mat grzejnych o optymalnej mocy 150 W/m². Natomiast do podłóg wykonanych z paneli warto wybrać ultra cienki system ogrzewania podłogowego w postaci folii grzejnych. Mają one odpowiednio niższą moc (80 W/m²), co eliminuje ryzyko odbarwiania lub odkształcania się paneli i w skrajnych przypadkach wydobywania się z nich niekorzystnych gazów pod wpływem wytwarzanej temperatury.

Podłogowe folie grzejne to innowacyjny system ogrzewania powierzchni mieszkalnych i biurowych wykonanych z paneli laminowanych. Niezwykle prosty montaż oraz efektywność cieplna uzyskiwana poprzez emisję promieniowania podczerwonego stawia ten produkt w czołówce systemów ogrzewania podłogowego. Przy wyborze folii grzejnych należy zwrócić uwagę na klasę ochronności przed porażeniem elektrycznym. Na rynku można spotkać folie nie zawierające informacji o klasie ochronności, co powinno dyskwalifikować zakup takiego produktu. Są jednak folie z podaną klasą, którą uzyskujemy przy odpowiednim montażu wykonanym wg instrukcji producenta.

Podpis zdjęcia
Przy montażu maty grzejnej pod płytkami należy:

• bezwzględnie sprawdzić rezystancję przewodów grzejnych przed zalaniem ich warstwą klejową. Jej wartość musi być taka sama jak ta, podana przez producenta na etykiecie wyrobu;
• bezwzględnie sprawdzić rezystancję po finalnym rozłożeniu płytek podłogowych na warstwie klejowej. Rezystancja nie powinna zmienić swojej wartości. Jeśli tak się stało oznacza to, że podczas montażu został uszkodzony przewód grzejny;
• niedopuszczalne jest przycinanie stało-oporowych kabli grzejnych przy manewrowaniu matą grzejną podczas jej układania.

Podpis zdjęcia
Podpis zdjęciaMata grzejna jednostronnie zasilana MOJ 150 W / m²
Przy montażu maty grzejnej pod panelami należy:

• bezwzględnie sprawdzić rezystancję folii przy wstępnym rozłożeniu na powierzchni (pomiar 1) oraz po przykryciu jej panelami (pomiar 2). Wartość rezystancji nie powinna się zmienić;
• bezpośrednio pod folią grzejną ułożyć folię aluminiową i podłączyć do niej przewód uziemiający;
• w przypadku przycinania folii do potrzebnego wymiaru bezwzględnie, dokładnie zaizolować odsłonięte z obu stron końce miedzianych szyn zasilających;
• układać je równolegle względem siebie tak, aby nie nachodziły na siebie. Stosuje się do tego taśmę klejącą.

Podpis zdjęcia
Podpis zdjęciaFolia grzejna pod panele podłogowe FGP 80 W / m²

Decydując się na elektryczne ogrzewanie podłogowe należy wyznaczyć liczbę mat lub folii grzejnych potrzebnych do ułożenia w pomieszczeniu. Określić ją można na podstawie wyliczonego w projekcie poziomu strat ciepła przez przegrody. Można ją również określić opierając się o zapotrzebowanie ciepła przyjmowane wg aktualnych norm budowalnych, które wynosi 70…90W/m². Kiedyś zakres ten wynosił 70…120W/m² dla pokoi, holi mieszkalnych i kuchni; 120…150W/m² dla łazienek oraz 100W/m² dla piwnic. Jeżeli dysponuje się danymi strat ciepła dla danego pomieszczenia, to aby wyliczyć zapotrzebowanie należy straty te powiększyć o 30%, co ma na celu skompensowanie dodatkowych strat powstających podczas eksploatacji izolacji w czasie oraz występujących spadków napięć.

Podpis zdjęcia
Podpis zdjęciaMontaż mat grzejnych MOJ

Dysponując takimi danymi można w prosty sposób obliczyć wielkość podłogowego źródła ciepła w stosunku do wielkości ogrzewanego pomieszczenia, np. aby ogrzać pokój o powierzchni 25 m² należy wygenerować moc grzejną w zakresie 1800…3000W. Czas nagrzewania pomieszczenia do wskazanego poziomu zależny jest od zastosowanej izolacji przegród tego pomieszczenia. Wykorzystując informacje o wartości kompletnej mocy grzewczej potrzebnej do ogrzania rozpatrywanego pomieszczenia można wybrać maty grzejne, jeśli powierzchnia wykonana jest z płytek ceramicznych. Optymalna moc jednostkowa mat wynosi 150 W/m². W tym przypadku można zainstalować odpowiednio:
cztery maty o powierzchni grzejnej 5 m² każda, zapewniając ogrzewanie kubatury na wymaganym, maksymalnym poziomie. W takiej sytuacji maty grzejne ułożyć należy na środku pokoju pozostawiając przy ścianach wolną powierzchnię pod meble i urządzenia na stałe usytuowane na podłodze.

Należy pamiętać, że minimalna liczba mat musi generować sumaryczną moc na poziomie nie niższym niż 1800W, czyli można tu zastosować dwie maty 150 W/m² o powierzchni 6 m² każda. Układając maty można nacinać siatkę, do której zamontowany jest przewód grzejny i dokonywać nawrotów, zakrętów itp. Pod żadnym pozorem nie można nacinać przewodu grzejnego.

Podpis zdjęcia
Podpis zdjęciaMontaż folii grzejnych FGP

Oprócz pomieszczeń z podłogami wykonanymi z płytek ceramicznych występują również pomieszczenia z podłogami wykonanymi z paneli laminowanych. W tym przypadku zasady obliczania mocy do ogrzewania są podobne, jednakże należy kierować się nieco innymi założeniami przy instalacji systemów grzejnych. Panele podłogowe wykonane są z materiału mało odpornego na wyższą temperaturę. To bardzo ważny aspekt, który należy wziąć pod uwagę, aby panele nie uległy zbyt szybkiemu wyeksploatowaniu czy nawet zniszczeniu. Można tu mówić również o ewentualnej utracie gwarancji jeśli podczas instalacji nie zostaną zachowane wytyczne producenta paneli dotyczące sposobu montażu ogrzewania podłogowego.

Ogrzewanie pod panelami można wykonać w dwojaki sposób. Pierwszy to ogrzewanie matami grzejnymi w cienkiej wylewce betonowej, na której należy ułożyć podkłady piankowe i panele. Drugi sposób przydaje się gdy wylewka już jest gotowa i użytkownik nie chce nałożyć kolejnej warstwy. Wtedy odpowiednim rozwiązaniem są folie grzejne, które można układać na sucho tj. bez wylewki, ani zaprawy klejowej. Folie układa się bezpośrednio pod panelami oddzielając je od paneli jedynie folią paroszczelną. Folie grzejne emitują ciepło w postaci promieniowania podczerwonego, które charakteryzuje się przenikaniem przez warstwy znajdujące się na drodze jego działania. W tym przypadku jest to bardzo ważne, ponieważ panele wykonane są z materiału bardziej izolującego, niż przewodzącego ciepło. Drugą bardzo ważną sprawą jest montaż systemu sterującego z funkcjonalnością ograniczenia temperatury podłogi. Przy podłogach panelowych temperatura powierzchni nie powinna przekraczać 27°C, chyba że producent paneli informuje inaczej. Dotyczy to zarówno ogrzewania foliami, jak również matami, czy nawet systemami wodnymi. Ogrzewanie foliami jest systemem komfortowym w montażu. Ultra cienkie folie, w których źródłem ciepła są ułożone blisko siebie włókna grafitowe, doskonale sprawdzają się pod powierzchniami panelowymi. Posiadają odpowiednio niższą moc, aby nie generować zbyt wysokiego, niekorzystnego dla paneli przyrostu temperatury. Niższa moc wymusza rozłożenie folii na niemal całej powierzchni podłogi w celu uzyskania wymaganej mocy cieplnej.

Jeżeli pomieszczenie składa się z dwóch rodzajów nawierzchni, co ma najczęściej miejsce w strefach brzegowych tj. przy drzwiach lub balkonach gdzie układane są płytki ceramiczne, bez problemu można połączyć system mat i folii grzejnych. Zawsze jednak trzeba pamiętać, aby pod częścią panelową zainstalować czujnik podłogowy współpracujący z termostatem posiadającym funkcje ograniczenia temperatury podłogi. Układając folie grzejne można dostosować ich długość do powierzchni poprzez przycięcie ich w zaznaczonych na nich miejscach. Do przyciętego odcinka folii należy zainstalować proste przyłącze elektryczne i zaizolować obydwa końce folii. Każdy producent systemu powinien zapewnić wspomniane przyłącze elektryczne. Jest to najczęściej komplet trzech przewodów, zaciski do zamontowania przewodów na folii oraz taśma izolacyjna. Folie układa się równolegle obok siebie tak, aby nie nachodziły na siebie. Wybierając do instalacji markę foliowego systemu grzejnego należy zwrócić uwagę na serwis informacyjno-techniczny, który powinien być zagwarantowany przez producenta.

Każdy wyrób powinien zawierać szczegółową instrukcją montażu, czytelną gwarancją i deklaracją zgodności, która jest podstawą dopuszczającą produkt do stosowania w Europie. Dość wygodnym rozwiązaniem są folie w gotowych modułach z zamontowanym przyłączem elektrycznym. To zdecydowanie skraca czas instalacji folii grzejnych, a przede wszystkim daje gwarancję pewnego połączenia elektrycznego w każdej folii.

Podpis zdjęcia

Porada eksperta

Elektryczne ogrzewanie podłogowe wbrew stereotypowym opiniom nie musi być drogie w użytkowaniu. Dzisiaj budownictwo opiera się na bardzo dobrych systemach izolacyjnych, które skutecznie utrzymują temperaturę w pomieszczeniach. W takiej sytuacji nagrzewane pokoje, mieszkania i domy nie wymagają ciągłego dostarczania ciepła. System sterowania regulatorami odpowiednio dozuje dostarczenie energii cieplnej utrzymując temperaturę na wymaganym poziomie załączając i wyłączając poszczególne obwody kilka razy w ciągu doby. Wniosek: im lepsza izolacja tym rzadziej system załącza zasilania obwodów grzejnych co odzwierciedla się w proporcjonalnie niższych kosztach wykorzystanej do ogrzewania energii.

Czy artykuł był dla Ciebie pomocny?
 
 
 • Dominik
  Filary
 • Piotr
  Bibik
 • Marceli
  Lesisz
 • Tomasz
  Stempniewicz
 • Prowadzimy dla Was Strefę Porad

  Chętnie odpowiemy na twoje pytanie - skontaktuj się z nami.

  Porównywarka

  Zgłoś uwagi

  Sklep TIM jest stale rozwijany, aby sprostać stale rosnącym potrzebom naszych klientów. Jeżeli pojawił się jakiś błąd na stronie, chciałbyś aby pojawiła się nowa funkcjonalność lub funkcja na stronie nie działa, tak jakbyś tego oczekiwał – prześlij nam informację.

  Rodzaj zgłoszenia

  Informacja kontaktowa (Abyśmy mogli poinformować o stanie zgłoszenia lub doprecyzować problem.)

  Opis błędu / informacja do zgłoszenia: