Silnoprądowy miernik impedancji pętli zwarcia MZC‑330S /+ świadectwo/ WMPLMZC330

Cena:

Mierz, nie czekaj ! Przy wielokrotnym pomiarze impedancji pętli zwarcia, wysoce wydajmy system wentylacji znacząco redukuje czas chłodzenia rezystora zwarciowego.
W standardzie akcesoria do pomiaru dużymi prądami.

 • Pomiary bardzo małych impedancji pętli zwarcia (z rozdzielczością 0,1 mΩ) prądem rzędu 130 A przy 230 V; maksymalnie 300 A przy 750 V lub pomiary prądem rzędu 24 A przy 230 V, maksymalnie 40 A przy 750 V (z rozdzielczością 0,01 Ω)
  • pomiary w sieciach o napięciach znamionowych: 110/190 V, 115/200 V, 127/220 V, 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 290/500 V i 400/690 V o częstotliwościach 45...65 Hz,
  • możliwość pomiaru w obwodzie zwarciowym: faza-faza, faza-ochronny, faza-neutralny,
  • rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego przy obliczeniach prądu zwarciowego,
  • możliwość zmiany długości przewodów pomiarowych,
  • metoda czteroprzewodowa, brak konieczności kalibracji przewodów (pomiar maksymalnym prądem 300 A).
 • Pomiar spodziewanego napięcia dotykowego lub napięcia dotykowego rażeniowego (z rezystorem 1 kΩ).
 • Pomiar napięć przemiennych 0...750 V.
 • Pamięć 990 wyników pomiaru z możliwością ich przesłania do komputera PC.
 • Transmisja danych po USB.
 • Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557.

Pomiar napięć (True RMS)

Zakresy wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0...750 V 1 V ±(2% w.m. + 2 cyfry)
 • zakres częstotliwości: DC, 45...65 Hz
 • impedancja wejściowa woltomierza: >200 kΩ

Pomiar częstotliwości (dla napięć w zakresie 97...750 V)

Zakresy wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
45,0...65,0 Hz 0,1 Hz ±(0,1% w.m. + 1 cyfra)

Pomiar parametrów pętli zwarcia dużym prądem (4p, Imax=300 A)

Silnoprądowy pomiar impedancji pętli zwarcia ZS:
zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 7,2 mΩ...1999 mΩ

Zakresy wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0...199,9 mΩ 0,1 mΩ ±(2% w.m. + 2 mΩ)
200...1999 mΩ 1 mΩ

Zakresy wyświetlania rezystancji RS i reaktancji XS pętli zwarcia

Zakresy wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0...199,9 mΩ 0,1 mΩ ±(2% w.m. + 2 mΩ)
wskazania impedancji
dla danego pomiaru
200...1999 mΩ 1 mΩ

Wskazania prądu zwarciowego
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557:

 • dla Un = 230 V 115,0 A...32,0 kA
 • dla Un = 400 V 200 A...55,7 kA
 • dla Un = 500 V 250 A...69,4 kA
 • dla Un = 690 V 345 A...95,8 kA
Zakresy wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
115,0...199,9 A 0,1 A Obliczany na
podstawie błędu
dla pętli zwarcia
200...1999 A 1 A
2,00...19,99 kA 0,01 kA
20,0...199,9 kA 0,1 kA
200 kA...* 1 kA

* 230 kA dla UL-N
400 kA dla UL-L

Pomiar parametrów pętli zwarcia prądem standardowym (2p, Imax=40 A)

Pomiar napięcia dotykowego UST i rażeniowego UT

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0...100 V 1 V ±(10% w.m. + 2 cyfry)

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZS:
zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,13 Ω...199,9 Ω dla przewodów 1,2 m

Zakresy wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...19,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
20,0...199,9 Ω 0,1 Ω ±(3% w.m. + 3 cyfra)

Pomiar rezystancji RS i reaktancji XS pętli zwarcia

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...19,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
wskazania impedancji dla
danego pomiaru
20,0...199,9 Ω 0,1 Ω ±(3% w.m. + 3 cyfry)
wskazania impedancji dla
danego pomiaru

Wskazania prądu zwarciowego

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
1,150...1,999 A 0,001 A Obliczany na
podstawie błędu
dla pętli zwarcia
2,00...19,99 A 0,01 A
20,0...199,9 A 0,1 A
200...1999 A 1 A
2,00...19,99 kA 0,01 kA
20,0...40,0 kA 0,1 kA

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

Bezpieczeństwo elektryczne:

 • rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557;
 • kategoria pomiarowa: IV 600 V wg PN-EN 61010-1;
 • stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP20 (IP67 przy zamkniętej obudowie).

Pozostałe dane techniczne:

 • zasilanie miernika: wbudowany akumulator Li-Ion 7,2 V/8,8 Ah;
 • rezystor ograniczający prąd:
  • dla pomiaru 4p: 1,8 Ω dla U≤550 V; 2,5 Ω dla U>550 V
  • dla pomiaru 2p: 9,4 Ω dla U≤253 V, 19 Ω dla U>253 V;
 • ilość pomiarów pętli zwarcia: min. 2000 (4/min.);
 • współczynnik temperaturowy:±0,1% wartości mierzonej /°C;
 • wymiary: 390 mm x 310 mm x 170 mm;
 • waga: 6,6 kg.

Nominalne warunki użytkowania:

 • temperatura pracy: 0...+40 °C.

Dane techniczne

CN
90303320
Testowanie wyłączników różnicowoprądowych
Pomiar rezystancji wewnętrznej sieci
Pomiary pętli rezystancji/impedancji
Pomiar pętli uziemiającej
Rezystancja izolacji podłóg i ścian
Wbudowana drukarka
Testowanie wyłączników różnicowoprądowych przy narastającej wart. prądu upływu
Złącze (interfejs)
Funkcja analizy RCD
Pomiar rezystancji izolacji
Zdalna kontrola urządzeń testowych
Testowanie ograniczników przepięć
Wykrywanie prądu zwarcia / zabezpieczenie nadprądowe
Pomiar pętli bez wyzwalacza RCD
Szczegółowy pomiar uziemienia
Pomiar uziemienia
Wskazanie wartości granicznych
Połączenie z drukarką
Wskaźnik
Cyfrowy
Pamięć wartości mierzonej
Selektywny pomiar uziemienia
Pomiar małych rezystancji
Test kolejności faz

Dane logistyczne

Ean
5907624027138
Szerokość opakowania [mm]
420
Waga z opakowaniem [kg]
10.40
Wysokość opakowania [mm]
350
Długość opakowania [mm]
495
Typ przesyłki - dla 1 jednostki sprzedażowej
Paczka