Licznik czasu pracy z zasilaniem bateryjnym do montażu na szynie DIN CLG-04

Twoja cena:

Opis produktu

Do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożących zniszczeniem silnika oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem. Czujnik kolejności i zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach: – zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie; – spadku napięcia w co najmniej jednej fazie poniżej 150 V; – wzrostu napięcia w co najmniej jednej fazie powyżej 280 V; – asymetrii napięć między fazami powyżej ustawionej wartości; – nieprawidłowej kolejności faz. Działanie Prawidłowe napięcie zasilania sygnalizowane jest świeceniem zielonej diody LED. Spadek napięcia poniżej 150 V lub wzrost powyżej 280 V na co najmniej jednej, dowolnej fazie, lub asymetria napięciowa powyżej ustawionej wartości sygnalizowana jest brakiem świecenia diody zielonej. Obie z powyższych anomalii (przekroczenie progu napięciowego, asymetria) powodują wyłączenie przekaźnika urządzenia, a w efekcie odłączenie silnika. W przypadku asymetrii odłączenie realizowane jest z ustawionym opóźnieniem w celu uniknięcia przypadkowych wyłączeń dla chwilowych zakłóceń w sieci. W przypadku spadku napięcia poniżej 150 V lub wzrostu powyżej 280 V odłączenie realizowane jest po czasie 1 s. Odliczanie do wyłączenia sygnalizowane jest poprzez miganie diody zielonej. Ponowne załączenie przekaźnika następuje automatycznie kiedy powrócą prawidłowe parametry sieci (histereza napięciowa wynosi ok. 5 V). W przypadku zmiany kolejności faz przed czujnikiem powodującej niepożądaną zmianę kierunku wirowania silnika, czujnik nie pozwoli na uruchomienie silnika (świeci czerwona dioda i przekaźnik jest wyłączony). Ponowne załączenie jest możliwe po powrocie właściwej kolejności faz. W przypadku błędnego podłączenia przewodów wejściowych (faza w miejscu przewodu neutralnego), diody migają w kolejności czerwona, zielona sygnalizując błąd podłączenia (w takiej sytuacji przekaźnik wyjściowy również nie zostanie włączony).

Dane produktowe

Dane techniczne

CN
90291000
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia
AC/DC
Model
Cyfrowy
Zakres zliczania [h]
999999
Dokładność na dzień [s]
0
PKWiU
26.51.64.0
Sposób montażu
Szyna DIN
Wskaźnik pracy
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Liczba cyfr
8

Dane logistyczne

Ean
5902431672120
Szerokość opakowania [mm]
95
Waga z opakowaniem [kg]
0.30
Wysokość opakowania [mm]
40
Długość opakowania [mm]
70
Typ przesyłki - dla 1 jednostki sprzedażowej
Paczka

Opinie