ELGAT

Firma Elgat jest znana przede wszystkim jako twórca własnego systemu elektrycznych rozdzielnic budowlanych, wyróżniającego się łatwym montażem i wszechstronnością. Rozdzielnice Elgat znajdują zastosowanie nie tylko na placach budowy, lecz także w rolnictwie i przemyśle, a nawet tam, gdzie konieczne jest tymczasowe dostarczanie prądu (np. podczas imprez masowych). Oferta Elgat nie ogranicza się wyłącznie do rozdzielnic budowlanych. Znajdziesz w niej również przedłużacze jednogniazdowe, wielogniazdowe, siłowe oraz kanały kablowe.
Znaleziono 234 produktów od producenta

"ELGAT"

z

10

ELGAT20001010
Cena:
ELGAT30126050
Cena:
ELGAT20001020
Cena:
ELGAT30355100
Cena:
ELGAT30226300
Cena:
ELGAT30226200
Cena:
ELGAT30255100
Cena:
ELGAT75519310
Cena:
ELGAT30126200
Cena:
ELGAT46352210
Cena:
ELGAT25565010
Cena:
ELGAT30126250
Cena:
ELGAT30126300
Cena:
ELGAT30266100
Cena:
ELGAT30266200
Cena:
ELGAT30266300
Cena:
ELGAT30266500
Cena:
ELGAT30355200
Cena:
ELGAT30355250
Cena:
ELGAT30355300
Cena:
ELGAT30356150
Cena:
ELGAT30366100
Cena:
ELGAT30466250
Cena: