Sygnalizator głosowo‑optyczny wewnętrzny ‑ SGO‑PgwA

Cena:

SGO-PgwA - wewnętrzny sygnalizator głosowo-optyczny generujący światło czerwone, soczewka sygnalizatora umiejscowiona została centralnie. Urządzenie przeznaczone jest do sygnalizowania pożaru przemiennie sygnałem akustycznym i sygnałem komunikatu słownego (sekwencja zgodna z normą EN 54-3). Dodatkowo sygnalizator generuje błyskowy sygnał optyczny (zgodnie z normą EN 54-23). Sygnalizator SGO-PgwA przeznaczony jest do instalacji wewnątrz pomieszczeń.

Dane logistyczne

Typ przesyłki - dla 1 jednostki sprzedażowej
Paczka