Przekaźnik napięciowy DigiTOP VP‑63A

Cena:

Przekaźnik napięciowy VP-63A przeznaczony jest do ochrony urządzeń elektrycznych i sprzętu gospodarstwa domowego przed niedopuszczalnymi wahaniami napięcia. Urządzenie w sposób ciągły analizuje napięcie sieciowe i w przypadku jego przekroczenia następuje wyłączenie podłączonych urządzeń, a obciążenie zostaje załączone automatycznie po powrocie napięcia do zadanego zakresu. Użytkownik ustawia wymaganą górną i dolną granicę napięcia oraz czas opóźnienia załączenia.

Opóźnienie załączenia jest wymagane w przypadku urządzeń elektrycznych, które nie tolerują krótkotrwałych przerw w dostawie prądu (lodówki, klimatyzatory itp.).

Programowalne ustawienia:

– Wartość dolnej i górnej granicy zadziałania napięcia

– Czas opóźnienia włączenia obciążenia

Wszystkie wstępnie ustawione wartości są przechowywane w pamięci nieulotnej.

Wyprodukowano w Ukrainie.

Specyfikacje

Jednofazowy

Znamionowy prąd obciążenia: 63A

Maksymalny prąd obciążenia: 80A

Mierzone napięcie: 50-400V

Czas wyłączenia dla górnej granicy: 0,02 sek.

Czas wyłączenia dla dolnej granicy, nie więcej niż 1 sek (120V-200V) 0.02 sek (<120V)

Dolna granica odcięcia dla napięcia: 120-200 V

Górna granica odcięcia dla napięcia: 210-270 V

Czas opóźnienia włączenia obciążenia: 5-600 s

Wielkość: 3 moduły

Montaż na szynie DIN

Dane logistyczne

Ean
4820118380582
Typ przesyłki - dla 1 jednostki sprzedażowej
Paczka