Najczęściej kupowane w wyszukiwarce

Wyszukiwarka została rozbudowana o nowe funkcje. Po naciśnięciu na pasek wyszukiwania wyświetli się teraz sekcja „Najczęściej kupowane”, aby te produkty były cały czas pod ręką. Jest to spersonalizowana lista, więc zobaczycie tam produkty, które Wy najczęściej zamawiacie.

Dodatkowo podpowiedzi w wyszukiwarce zostały rozszerzone o ceny oraz stan magazynowy. W ten sposób możecie dodać towar do koszyka bez potrzeby otwierania karty produktu.

W związku z modyfikacją uległa również zmianie sekcja „Ostatnio szukane” i jest teraz przedstawiona w bardziej kompaktowy sposób.

Jednopixelowy obrazek