Victron Energy Battery Balancer ‑ BBA000100100

Cena:

Battery Balancer wyrównuje stan naładowania dwóch szeregowo połączonych akumulatorów 12 V lub kilku równoległych ciągów akumulatorów połączonych szeregowo. Gdy napięcie ładowania systemu akumulatorów 24 V wzrośnie do ponad 27 V, Battery Balancer włączy się i porówna napięcie w dwóch akumulatorach połączonych szeregowo. Battery Balancer będzie pobierał prąd o natężeniu do 1 A z akumulatora (lub akumulatorów połączonych równolegle) o najwyższym napięciu. Wynikająca różnica prądu ładowania zapewni, że wszystkie akumulatory osiągną ten sam stan naładowania.

W razie potrzeby kilka balanserów można połączyć równolegle.

Bank akumulatorów 48 V może być równoważony za pomocą trzech balanserów akumulatorów.

Dane techniczne

PKWiU
nie dotyczy

Dane logistyczne

Typ przesyłki - dla 1 jednostki sprzedażowej
Paczka