Rozdzielnica PV 1000V AC DC 2 stringi 2xOchronnik DC T2, 2xRozł DC 2P, Wył.3P B16A, Ochronnik AC 4P T2
Twoja cena:
szt.


Opis produktu


Dane ogóIne:

Max. liczba string6w : 2

Max. napi cie DC: 1000V

Max. prqd wejsciowy na string: 15A

Max. prqd wytqcznika wyjsciowego: 32A

Liczba wyjsc (MPPT): 2

Opis techniczny DC:

Klasa ochrony: T2

Prqd pr6bny: ln(8/20) 20 kA

Prqd max: lmax(8/20) 40 kA

Napi ciowy poziom ochrony: Up <4,0kV

Maksymalne napięcie pracy: Uc 1060 V DC

Opis techniczny AC:

Klasa ochrony: T2

Prqd pr6bny: ln(8/20) 20 kA

Prqd max: lmax(8/20) 40 kA

Napi ciowy poziom ochro ny : <1,2kV

Maksymalne napi cie pracy: Uc 275V AC System:

Stopien ochrony IP: IP65

Bezpiecznik nadprqdowy 816 3P

Konektory MC4: Standard IP67

Bezpiecznik PV DC: Standard

Zabezpieczenie przeciwprzepi ciowe: Standard Rozdzielnica:

Rozdzielnice hermetyczne serii RH "NEO" przeznaczone Sq do uzytku domowego i przemystowego z mozliwosciq instalacji wytqcznik6w nadmiarowo prqdowych oraz aparat6w elektrycznych .

Wykonane z wysokiej jakosci tworzywa >ABS< odpornego na wysokq temperatur do 960oC (pr6ba rozzarzonym pr tem- dotyczy listwy zaciskowej)

Odpornosc na uderzenia (stopien IK 07)

Stabilnosc pracy od -25oC do +60oC

Mozliwosc plombowania drzwiczek

Wyposażenie:

Rozdzielnica RH-18 - 1szt Ochronnik AC 4P +C - 1 szt Ochronnik DC 3P 1OOOV- 2szt Wytqcznik nadprqdowy 3P 16A Podstawa Bezpiecznikowa - 2szt Wktadki cylindryczne - 4szt Przewody LGY i Solarne

Ztqczki MC4 Dtawiki

Pliki do pobraniaOpinie