Znaleziono 113 produktów w kategorii "

Kontrolery dostepu

"

Access point (punkt dostepowy) WIFI N300 WF2220

Producent:

NETIS| WF2220

Indeks producenta:WF2220

Indeks TIM:0004-00011-66073

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Odbiornik radiowy UMB100HRhet 100m 12-24V 112 pilotów UMB100H24V

Producent:

ELMES ELEKTRONIK| UMB100H24V

Indeks producenta:UMB100H24V

Indeks TIM:0001-00010-23152

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Kontroler dostępu PR402DR z transformatorem PS-10ACDR /18VA/ w obudowie metalowej PR402DR-SET

Producent:

ROGER| PR402DR-SET

Indeks producenta:PR402DR-SET

Indeks TIM:0001-00001-85839

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Access point (punkt dostepowy) ENS202 zewnętrzny N300 POE

Producent:

ENGENIUS| ENS202

Indeks producenta:ENS202

Indeks TIM:0004-00012-52864

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Odbiornik radiolinii, 2 kanałowy, pamięć 104 pilotów tryb wyciągarki biały DWB100HRHET

Producent:

ELMES ELEKTRONIK| DWB100HRHET

Indeks producenta:DWB100HRHET

Indeks TIM:0001-00010-79613

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Centrala sterująca systemu 433,92Hz, 36 kodów pilotów SPACE RBM21 RE431SP

Producent:

CAME| RE431SP

Indeks producenta:RE431SP

Indeks TIM:0004-00010-13140

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Zestaw do bramy przesuwnej 800kg Fotokomórki + 1 pilot c619

Producent:

LEELEN| c619

Indeks producenta:c619

Indeks TIM:0004-00013-16297

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Zamek/klamki hotelowe / szyld elektroniczny do drzwi Net 125Khz, EMMarine, HID, T5557 EuroLockEHTNet_W

Producent:

LEELEN| EuroLockEHTNet_W

Indeks producenta:EuroLockEHTNet_W

Indeks TIM:0004-00013-16349

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Bramka dla SmartLock kontrola online BT-WiFi-G2

Producent:

LEELEN| BT-WiFi-G2

Indeks producenta:BT-WiFi-G2

Indeks TIM:0004-00013-16284

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Zamek basenowy, biuro do mebli drewnianych 125Khz, EMMarine, HID, T5557 Z-495EHT

Producent:

LEELEN| Z-495EHT

Indeks producenta:Z-495EHT

Indeks TIM:0004-00013-16357

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Zamek/klamki hotelowe/szyld elektroniczny do drzwi 125Khz, EMMarine, HID, T5557 Z-7EHT ZŁOTO

Producent:

LEELEN| Z-7EHT ZŁOTO

Indeks producenta:Z-7EHT ZŁOTO

Indeks TIM:0004-00013-16351

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Autonomiczny kontroler zamka Z5R

Producent:

LEELEN| Z5R

Indeks producenta:Z5R

Indeks TIM:0004-00013-16334

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Czytnik / adapter iButton, EMMarine, HID, Temic, Keeloq Z-2_USB_EHR

Producent:

LEELEN| Z-2_USB_EHR

Indeks producenta:Z-2_USB_EHR

Indeks TIM:0004-00013-16332

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Access point (punkt dostepowy) +kamera EDS8015 zewnętrzny N300 POE 1MPX NOC IR LED

Producent:

ENGENIUS| EDS8015

Indeks producenta:EDS8015

Indeks TIM:0004-00012-52885

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Access point (punkt dostepowy) EWS500AP wewnętrzny N300 POE

Producent:

ENGENIUS| EWS500AP

Indeks producenta:EWS500AP

Indeks TIM:0004-00012-52875

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Access point (punkt dostepowy) EWS860AP zewnętrzny AC1750 POE

Producent:

ENGENIUS| EWS860AP

Indeks producenta:EWS860AP

Indeks TIM:0004-00012-52871

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Access point (punkt dostepowy) ECB1200 wewnętrzny AC1200 POE

Producent:

ENGENIUS| ECB1200

Indeks producenta:ECB1200

Indeks TIM:0004-00012-52870

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Access point (punkt dostepowy) ENS500EXT zewnętrzny N300 POE

Producent:

ENGENIUS| ENS500EXT

Indeks producenta:ENS500EXT

Indeks TIM:0004-00012-52865

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz, EMC-3

Producent:

ROGER| EMC-3

Indeks producenta:EMC-3

Indeks TIM:0001-00010-87973

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Access Point D-link, 2.4Ghz 802.11n, IPx6, 48V DAP-3310

Producent:

D-LINK| DAP-3310

Indeks producenta:DAP-3310

Indeks TIM:0004-00010-13177

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Kontroler dostępu systemowy zewnętrzny z klawiaturą i głowicą UNIQUE ciemnoszary PR611-G

Producent:

ROGER| PR611-G

Indeks producenta:PR611-G

Indeks TIM:0001-00001-85830

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Moduł elektroniczny kontrolera dostępu PR102DR-BRD

Producent:

ROGER| PR102DR-BRD

Indeks producenta:PR102DR-BRD

Indeks TIM:0001-00001-85827

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Kontroler dostępu zbliżeniowy do zastosowań hotelowych z czytnikiem EM 125kHz kieszeń na kartę PR621-CH

Producent:

ROGER| PR621-CH

Indeks producenta:PR621-CH

Indeks TIM:0001-00001-85826

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Zestaw szlaban automatyczny 4m D450

Producent:

LEELEN| D450

Indeks producenta:D450

Indeks TIM:0004-00013-16301

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Samodzielny kontroler oszczędzania energii 250V Matrix-IV_Hotel

Producent:

LEELEN| Matrix-IV_Hotel

Indeks producenta:Matrix-IV_Hotel

Indeks TIM:0004-00013-16337

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Autonomiczna kontrola jednego przejścia, niewielki czytnik do zabudowy CP-Z2M / Z5R_10B

Producent:

LEELEN| CP-Z2M / Z5R_10B

Indeks producenta:CP-Z2M / Z5R_10B

Indeks TIM:0004-00013-16292

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Zamek basenowy, biurowy do mebli drewnianych/metalowych iButton Keys Z-595EHT_i_keys

Producent:

LEELEN| Z-595EHT_i_keys

Indeks producenta:Z-595EHT_i_keys

Indeks TIM:0004-00013-16360

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Zamek/klamki hotelowe/szyld elektroniczny do drzwi 125Khz, EMMarine, HID, T5557 Z-8EHT MIEDŹ ANTYCZNA

Producent:

LEELEN| Z-8EHT MIEDŹ ANTYCZNA

Indeks producenta:Z-8EHT MIEDŹ ANTYCZNA

Indeks TIM:0004-00013-16353

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Elektroniczny zamek do drzwi SLIM sz=38mm 13,56Mhz Mifare, kod PIN, odcisk palca, Bluetooth SmartLock_RCF

Producent:

LEELEN| SmartLock_RCF

Indeks producenta:SmartLock_RCF

Indeks TIM:0004-00013-16348

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Sieciowy kontroler RS485 Z5R_Net

Producent:

LEELEN| Z5R_Net

Indeks producenta:Z5R_Net

Indeks TIM:0004-00013-16340

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Stacjonarny czytnik zbliżeniowy Mifare Z2_USB_MF

Producent:

LEELEN| Z2_USB_MF

Indeks producenta:Z2_USB_MF

Indeks TIM:0004-00013-16331

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Access point (punkt dostepowy) ENS202EXT zewnętrzny N300 POE

Producent:

ENGENIUS| ENS202EXT

Indeks producenta:ENS202EXT

Indeks TIM:0004-00012-52863

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Access point (punkt dostepowy) zewnętrzny WIFI N300, POE pasywne WF2322

Producent:

NETIS| WF2322

Indeks producenta:WF2322

Indeks TIM:0004-00011-66074

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz EMKF-1

Producent:

ROGER| EMKF-1

Indeks producenta:EMKF-1

Indeks TIM:0001-00010-29315

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Moduł kontrolera przejścia z zasilaczem ACCO-KP-PS

Producent:

SATEL| ACCO-KP-PS

Seria produktu:satel

Indeks producenta:ACCO-KP-PS

Indeks TIM:0002-00001-88802

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne
Seria

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Kontroler dostępu zewnętrzny z czytnikiem i klawiaturą EM 125kHz UNIQUE ciemnoszary PR612-G

Producent:

ROGER| PR612-G

Indeks producenta:PR612-G

Indeks TIM:0001-00001-85841

Kategoria:Kontrolery dostepu

Produkt uzupełniający - brak możliwości zwrotu.

Dane techniczne

Twoja cena:

Rabat
more_vert

Kontrolery dostepu

Kontrolery dostepu

Filtry

Cena

od
do
Producent

+ Zobacz więcej|Sortuj [A-Z]
Seria produktu

Sortuj [A-Z]
Dostępność

Czy produkt jest w wyprzedaży