TIM Mikołajów 2022
Pomagamy zespołowo!
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w wybór beneficjentów! Każdy z nich otrzyma 23 000 zł. Oto oni:
Biuro Handlowe BydgoszczStowarzyszenie ZESPOLAKI Nasze drogi – drogi obcych sobie ludzi zeszły się w jedną – wspólną, gdyż nasze dzieci urodziły się z zespołem Downa. Teraz tworzymy jedność, tworzymy zespół, tworzymy ZESPOLAKI.
Biuro Handlowe CzęstochowaDom Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku Dom Dziecka im Janusza Korczaka w Kłobucku jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, socjalizacyjną o charakterze rodzinkowym, zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej. Głównym założeniem jest stworzenie wychowankom warunków maksymalnie zbliżonych do tych, jakie panują w prawidłowo funkcjonującej rodzinie.
Biuro Handlowe Gdańsk Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku Jednym z głównych zadań hospicjum jest opieka paliatywna. Według Światowej Organizacji Zdrowia nazywamy tak aktywną, wszechstronną i całościową opiekę nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia, która otacza jak płaszczem (gr. palium – płaszcz) zarówno ich samych, jak i rodzinę. Obejmuje zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych, a także łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.
Biuro Handlowe Katowice Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” Stowarzyszenie wspiera kształtowanie odpowiedzialnej i niezależnej postawy u dzieci i młodzieży wychowujących się w trudnych środowiskach społecznych.
Biuro Handlowe Leszno Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy im. „Piotrusia Pana” rozpoczął swoją działalność w 1993 roku dzięki inicjatywie rodziców zrzeszonych w terenowym Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Lesznie.
Jest niepubliczną, specjalistyczną, wielofunkcyjną placówką oświatową, której głównym celem jest wyrównywanie szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
Biuro Handlowe Lublin Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta Celem Bractwa jest przywracanie osobom i rodzinom: w kryzysie bezdomności, ubogim, bezrobotnym, chorym, w podeszłym wieku, uzależnionym, niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, dzieciom i młodzieży, samotnym matkom, godności osoby ludzkiej oraz pomoc w powrocie do społeczeństwa w tym pełnieniu ról społecznych i wyrównywaniu szans tych osób i ich rodzin.
Biuro Handlowe ŁódźDom Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi W ramach Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi działają trzy placówki. Ich celem jest zapewnienie wychowankom jak najlepszych warunków rozwoju, aby były zbliżone do prawidłowo funkcjonującego środowiska rodzinnego.
Biuro Handlowe Opole Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu Hospicjum obejmuje swoją opieką dzieci zamieszkałe na terenie całego województwa opolskiego. Fundacja dostarcza niezbędny sprzęt i leki. Ustala strategię postępowania i leczenia objawowego. Jest w stałym kontakcie z rodzinami. Rodzina ma do dyspozycji opiekę pielęgniarską i lekarską 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Biuro Handlowe Poznań Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Nasz Dom" Misją placówki jest zapewnienie wychowania oraz całodobowej opieki 14 dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej w wieku od 10 do 18 roku życia. Dom dziecka jest kierowany przez znajomego jednego z pracowników Biura Handlowego w Poznaniu. To jednostka utrzymywana z budżetu miasta Poznania, ale niestety w tych czasach dostają pieniążki tylko na bieżące utrzymanie, a nie na remonty, rozwój lub marzenia dzieciaków...
Biuro Handlowe Radom Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukcyjno - Terapeutyczno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem jest placówką niepubliczną, powołaną przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach.
Placówka jest w pełni otwarta na potrzeby każdego dziecka.
Biuro Handlowe SzczecinZwierzęcy Telefon Zaufania To organizacja pozarządowa, której celem jest poprawa losu bezdomnych zwierząt, żyjących wokół nas.
Biuro Handlowe Toruń Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Toruniu Inflacja dotyka również takie miejsce jak schronisko. Koszty utrzymania schroniska wzrastają, a darczyńców jest znacznie mniej niż w porównywalnym okresie.
Biuro Handlowe Wałbrzych Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy w całości został przekazany na potrzeby zakwaterowania uchodźców – dzieci, sierot i ich opiekunów. Potrzebne jest wsparcie w leczeniu specjalistycznym: stomatologicznym, okulistycznym, laryngologicznymi, neurologicznym – często prywatnym ze względu na stan zdrowia dzieci i odległe terminy na NFZ.
Biuro Handlowe Warszawa Fundacja Dziecięca Fantazja Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego i jej celem jest wnoszenie radości w życie dzieci zmagających się z różnymi chorobami oraz niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną poprzez spełnianie ich najskrytszych marzeń i fantazji.
Wydział Obsługi Klienta Dom dziecka w Kórniku-Bninie Opieka na dziećmi i sierotami z różnych środowisk. Wsparcie wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci.
Biuro Handlowe Wrocław Fundacja Pomocy Dzieciom POCIECHA Opieka, wsparcie i edukacja dzieci z rodzin dotkniętych problemami społecznymi i wychowawczymi. Wspierają świetlice środowiskowe w zakresie:
  • dożywiania dzieci
  • remontów pomieszczeń
  • wyposażenia (biurka, sprzęt edukacyjny, regały itd
  • organizują i finansują kolonie i ferie dla dzieci.
Biuro Handlowe Zielona GóraOTOZ Animals Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Dają dom dla zwierzaków bezdomnych, porzuconych, chorych i rannych w wypadkach komunikacyjnych. Potrzebują pieniążków na wszystko. Bardzo fajni ludzie, którym cierpienie zwierząt nie jest obojętne.
OTOZ Animals Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt oraz zielonogórski Inspektorat to grupa ludzi, która skupia swoje działania, mające na celu poprawę losów zwierząt w potrzebie. Interwencje, adopcje, edukacja humanitarna oraz liczne wydarzenia, promujące adopcję bezdomnych zwierząt to tylko część naszych inicjatyw.
Fakty z tej edycji:
391 000 zł
łączna kwota darowizn, które przekazujemy
48
tylu producentów
dołączyło do akcji
17
tylu beneficjentów
obdarowujemy
TIM Mikołajów 2022 to trzecia odsłona naszej świątecznej akcji charytatywnej.
Jej ideą jest rezygnacja z zakupu prezentów świątecznych dla Klientów oraz z druku kalendarzy książkowych, w zamian za wsparcie lokalnych instytucji we wszystkich 17 regionach, w których działamy.
TIM Mikołajów tworzymy wszyscy – TIM, Klienci i Producenci.
Klienci wybierali beneficjentów akcji spośród trzech wytypowanych w ich okolicy instytucji.
Producenci produktów dostępnych na TIM.pl zasilili budżet akcji dodatkowymi środkami
W tym roku TIM Mikołajów wsparli: