RTH-SENS-D Przetwornik wilgotności względnej i temperatury z protokołem MODBUS RTU oraz wyjściem analogowym 0-5V / 0-10V. Kanało

Twoja cena:

Opis produktu

1. Wprowadzenie
Niniejszy dokument opisuje funkcjonalność przetwornika wilgotności względnej i temperatury opartego na zintegrowanym czujniku Sensirion SHT31-DIS-B, z interfejsem RS-485 z protokołem MODBUS RTU oraz wyjściem analogowym 0-5V / 0-10V.
UWAGI:
1) Przed przystąpieniem uruchomienia urządzenia należy zapoznać się z tekstem niniejszego dokumentu !
2) Instalacji urządzenia powinien dokonywać wykwalifikowany personel.
1.1. Funkcje urządzenia
■ pomiar wilgotności względnej
■ wyjście analogowe 0-5V lub 0-10V (zakres wybierany sprzętowo) proporcjonalne do wilgotności względnej
■ 3 diody sygnalizujące stan pracy urządzenia
■ interfejs szeregowy RS485 do zdalnego zarządzania urządzeniem (konfiguracja oraz odczyt wartości pomiarowych)
■ protokół MODBUS RTU
■ zintegrowany rezystor terminujący 120Ω
■ komunikacja w trybie HALF DUPLEX
■ sprzętowo / programowo konfigurowalny adres w zakresie 1-247
■ sprzętowo konfigurowalna prędkość transmisji 19200, 9600, 4800, 2400
■ programowo konfigurowalna prędkość transmisji 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400
1.2. Charakterystyka urządzenia
Główną funkcją przetwornika RH&T jest pomiar wilgotności względnej oraz temperatury powietrza za pomocą wbudowanego zintegrowanego czujnika Sensirion SHT31-DIS-B. Wynik pomiarów, a także status braku / błędu czujnika jest przetwarzany przez wbudowany mikroprocesor, a następnie udostępniany w rejestrach protokołu MODBUS RTU na magistrali RS-485. Dodatkowo wynik pomiarów wilgotności względnej jest prezentowany w postaci analogowej na wyjściu napięciowym 0-5V / 0-10V.

Pliki do pobrania

Opinie