Porównywarka

Zgłoś uwagi

Sklep TIM jest stale rozwijany, aby sprostać stale rosnącym potrzebom naszych klientów. Jeżeli pojawił się jakiś błąd na stronie, chciałbyś aby pojawiła się nowa funkcjonalność lub funkcja na stronie nie działa, tak jakbyś tego oczekiwał – prześlij nam informację.

Rodzaj zgłoszenia

Informacja kontaktowa (Abyśmy mogli poinformować o stanie zgłoszenia lub doprecyzować problem.)

Opis błędu / informacja do zgłoszenia:


Administratorem danych osobowych podawanych przez Ciebie w ww. formularzu „ZGŁOŚ UWAGI” jest TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Kontakt z administratorem możliwy jest listownie, pocztą e-mail na adres odo@tim.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Roksanę Lejpamer, z którym kontakt możliwy jest pocztą e-mail na adres odo@tim.pl.


Szczegółowe dane administratora: TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-612) przy ul. Jaworskiej 13, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000022407, NIP 897-000-96-78, kapitał zakładowy 22 199 200,00 PLN. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Będziemy je przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu, przy czym nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć w związku z przedmiotem danej komunikacji. Masz prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia prowadzenie z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez TIM S.A. w związku z korzystaniem przez Ciebie z Portalu oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce prywatności Portalu.


zobacz produkty w promocji

Proste zasady promocji:

Jak skorzystać z promocji

Od kiedy?

Promocja rozpoczyna się 09.02.2022r. i będzie trwała do odwołania, lub do wyczerpania nagród.

Co trzeba zrobić?

Promocja dotyczy asortymentu marki ANIRO. Wystarczy, że zamówisz produkty marki ANIRO na kwotę z danego przedziału.

Jaka nagroda?

Kupuj produkty marki ANIRO na kwotę powyżej 2 499 zł netto, a otrzymasz Giorgio Armani Light di Gioia 50ml za 1 zł netto.

Dla kogo?

Promocja skierowana wyłącznie dla Przedsiębiorców.

Ograniczenia?

Brak.

Zobacz szczegółowe warunki promocji

Szczegóły promocji

Ogólne warunki promocji organizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.tim.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 2. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki udziału w akcjach promocyjnych organizowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.tim.pl, zwanych dalej Promocją. Organizatorem promocji jest TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-612) przy ul. Jaworskiej 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000022407, kapitał zakładowy w wysokości 22.199.200,00 zł w całości wpłacony, NIP: 897-000-96-78.

 1. OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI:
 2. Promocja jest skierowana wyłącznie do Przedsiębiorcy w rozumieniu Regulaminu Sklepu internetowego www.tim.pl. (zwanego dalej Sklepem internetowym).
  Pracownicy Organizatora nie mogą być Uczestnikami Promocji.
  Promocja trwa przez okres każdorazowo określony w zasadach danej Promocji.
  Sprzedaż promocyjna prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  Promocja polega na możliwości zakupu Towaru promocyjnego – (Nagrody) z określonym rabatem w związku z jednoczesnym zakupem Towaru promowanego.
  Towar promowany jest określony każdorazowo w zasadach danej Promocji.
  Rodzaj oraz ilość Towarów promocyjnych (Nagród), które uczestnik Promocji może zakupić jednorazowo w związku z Promocją oraz wysokość rabatu przy zakupie Towaru promocyjnego (Nagrody) określone są w zasadach danej Promocji.
  Towar promocyjny (Nagroda) jest dodawany automatycznie do Koszyka przy zakupie Towaru promowanego.
  W przypadku wyczerpania zapasów towarów promowanych lub towarów promocyjnych (Nagród) nie będą automatycznie dodawane do koszyka - promocja trwa do wyczerpania zapasów.

  Promocja nie dotyczy produktów oznaczonych: pomarańczową ikonką stanu magazynowego i dostawy / dostępne czasy dostawy: 72h lub inne; dwukolorową, pomarańczowo-szarą ikonką / dostępne czasy dostawy: na zamówienie; szarą ikonką / dostępne czasy dostawy: na zamówienie.br> Przedsiębiorca, który nie chce skorzystać z Promocji, może usunąć Towar promocyjny (Nagrodę) z Koszyka na etapie zakupu Towaru promowanego.
  Do zakupu Towaru promocyjnego (Nagrody) znajdują zastosowanie wszystkie zasady sprzedaży określone w OWS Sklepu internetowego.br> Towar promowany nie podlega zwrotowi na warunkach określonych w ust. 8 OWS Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem przypadków w których Klient kupił towar promowany w charakterze Przedsiębiorcy quasi – Konsumenta.
  Promocja trwa do odwołania lub wyczerpania zapasów towarów promowanych lub towarów promocyjnych (Nagród).


zobacz produkty w promocji