Ogniochronna elastyczna farba pęczniejąca mcr POLYLACK ELASTIC 310ml

Cena:

mcr Polylack Elastic jest farbą tworzącą elastyczna powłokę ogniochronną odporną na drgania i drobne ruchy zabezpieczanych instalacji. W przypadku zabezpieczeń dylatacji i szczelin liniowych pozwala na przemieszczenie elementów aż do 36%.

Europejska Ocena Techniczna ETA-19/0321
Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0170
Klasa odporności ogniowej do EI 120

Możliwości barwienia dowolnym pigmentem koloryzującym zalecanym do systemów wodnych.*

OPAKOWANIE: 310 ml + 1 etykieta do oznaczenia przepustu

Prosta w zastosowaniu - te same zasady zabezpieczania w przypadku różnych konfiguracji przepustów

Możliwość zabezpieczania przejść kombinowanych

Jednokrotne malowanie - oszczędność czasu i materiału, mniej błędów montażowych.

Farba mcr Polylack Elastic jest przeznaczona do zabezpieczenia ogniochronnego:
- przepustów pojedynczych kabli, wiązek kabli, korytek kablowych,
- przepustów rur niepalnych i niepalnych w izolacji,
- przepustów kombinowanych – kable, rury palne, rury niepalne, rury niepalne w izolacji,
- szczelin i dylatacji budowlanych.

GŁÓWNE ZALETY:

- jednoskładnikowy system do wykonania zabezpieczeń ppoż. instalacji elektrycznych i mechanicznych (tylko wełna i farba).

- możliwość barwienia farby POLYLACK ELASTIC dowolnym pigmentem koloryzującym zalecanym do systemów wodnych.*

* Barwienie farby na podstawie oświadczenia producenta systemu mcr Polylack Elastic.

Transport i magazynowanie: składować w suchych i chłodnych warunkach: 5°C÷25°C

Dane logistyczne

Ean
6477270833715
Typ przesyłki - dla 1 jednostki sprzedażowej
Paczka