Dane spółki

TIM SA - biuro zarządu
ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław
Kapitał zakładowy: 22 199 200 PLN, wpłacony w całości.
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000022407.
Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej TIM.
Dokumenty TIM SA
NIP: 897-000-96-78 Pobierz dokument
NIP europejski: PL8970009678 Pobierz dokument
KRS: 0000022407 Pobierz dokument
Jednopixelowy obrazek