Centrum logistyczne

30 000 m2 powierzchni, 110 000 m3 kubatury

tak w liczbach prezentuje się Centrum Logistyczne TIM SA w Siechnicach, które rozpoczęło działalność na początku 2009 r., zastępując dotychczasowe centra w Toruniu i Wrocławiu. To dzięki niemu TIM SA szybko i sprawnie dostarcza towar do sieci hurtowni elektrycznych w całej Polsce lub bezpośrednio do Klientów.

Na 30 000 m2 składa się 10.000 m2 krytej powierzchni magazynowej i 20 000 m2 magazynu kabli. 18 hektarów terenu, na którym powstało Centrum Logistyczne, pozwoli w razie potrzeby na powiększenie każdej jego części nawet do 40 000 m2.

Z uwagi na duży udział kabli i przewodów wśród sprzedawanego przez TIM SA asortymentu, na uwagę zasługuje magazyn na bębny o średnicy do 1,2 m o pojemności 1200 miejsc paletowych. Jego najważniejszym elementem jest automatyczna układnica, która bez dodatkowego angażowania jakichkolwiek pracowników dostarcza bęben z kablem czy przewodem bezpośrednio do również maksymalnie zautomatyzowanego punktu cięcia i przewijania.

W Centrum Logistycznym znajduje się osiem doków rozładunkowo-załadunkowych, umożliwiających szybkie rozładowanie towaru od dostawców, jak i sprawne wyekspediowanie produktów do oddziałów handlowych czy bezpośrednio do Klienta.

Zaawansowanie technologiczne Centrum Logistycznego umożliwia świadczenie wielu dodatkowych usług dla Klientów, zgodnie z zasadami:

towar tak, jak chcesz

docinanie kabli i przewodów zgodnie z oczekiwaniami nabywcy kompletacja zamówień - wysyłka całości zamówienia po skompletowaniu wszystkich jego składowych

towar tam, gdzie chcesz

wysyłki bezpośrednie do siedziby Klienta lub na wskazaną przezeń lokalizację transport towarów wielkogabarytowych z użyciem specjalistycznego sprzętu, w tym dźwigu HDS

towar kiedy chcesz

dostawa zamówienia w terminie wskazanym przez klienta, nawet jeśli zamówienie zostało skompletowane szybciej

Jednopixelowy obrazek