Podziel się wiedzą:
Siemens: Oszczędzaj miejsce w rozdzielnicy z nowymi jednomodułowymi wyłącznikami kombinowanymi 5SV1
Podpis zdjęcia
Firma Siemens jako pierwszy producent aparatury modułowej, opracowała jednomodułowy wyłącznik kombinowany, zajmujący jedynie 18 mm w rozdzielnicy. Należy mieć na uwadze, że jest to wykonanie elektromechaniczne, którego funkcje ochrony przed prądem różnicowym są niezależne od poziomu napięcia zasilania – tylko takie rozwiązanie dopuszczane jest do stosowania w polskich instalacjach elektrycznych.
linia

Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (potocznie nazywany wyłącznikiem kombinowanym), to aparat pełniący jednocześnie funkcję ochrony instalacji elektrycznej (kabli i przewodów przez skutkami przepływu prądów zwarciowych i przeciążeniowych) oraz użytkowników tych instalacji (ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym). Klasyczne, znane do tej pory wykonanie takiego wyłącznika to połączenie jednofazowego wyłącznika różnicowoprądowego (1+N) oraz jednofazowego wyłącznika nadprądowego, w obudowie o szerokości dwóch modułów montażowych (36 mm).

Podpis zdjęcia
Podpis zdjęciaRys. 1. Od lewej: Wyłącznik nadprądowy 5SL6 (6 kA) + wyłącznik różnicowoprądowy 5SV (1+N) = wyłącznik kombinowany 5SU1 (1+N, do 40 A) - Urządzenia firmy Siemens

Firma Siemens jako pierwszy producent aparatury modułowej, opracowała jednomodułowy wyłącznik kombinowany, zajmujący jedynie 18 mm w rozdzielnicy. Należy mieć na uwadze, że jest to wykonanie elektromechaniczne, którego funkcje ochrony przed prądem różnicowym są niezależne od poziomu napięcia zasilania – tylko takie rozwiązanie dopuszczane jest do stosowania w polskich instalacjach elektrycznych (wyłącznik zgodny z normą PN-EN 61009-2-1 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) -- Część 2-1: Stosowanie postanowień ogólnych do wyłączników RCBO o działaniu niezależnym od napięcia sieci

Podpis zdjęcia
Podpis zdjęciaRys. 2. Pierwszy na rynku jednomodułowy wyłącznik kombinowany 1+N 5SV1 firmy Siemens (szerokość 18 mm, po prawej stronie). Dotychczas dostępne rozwiązanie 5SU1 1+N (szerokość 36 mm, po lewej stronie).

Stosowanie nowych wyłączników kombinowanych 5SV1 (do 16 A) niesie za sobą oszczędność miejsca w nowo powstających rozdzielnicach elektrycznych niskiego napięcia. Rezygnując z koncepcji zbiorczego, trójfazowego zabezpieczenia różnicowoprądowego na rzecz indywidualnego zabezpieczania obwodów jednomodułowymi wyłącznikami kombinowanymi 5SV1 nie tylko oszczędzamy miejsce ale również podnosimy poziom niezawodności w instalacjach elektrycznych (uszkodzenie w jednym obwodzie / przepływ prądu różnicowego, nie spowoduje wyłączenia zasilania w całym obiekcie).

Podpis zdjęcia
Podpis zdjęciaRys. 3. Najmniejszy wyłącznik kombinowany o działaniu niezależnym od napięcia sieci (wyzwalacz elektromechaniczny) – 1 moduł montażowy, 18 mm

Wyłącznik 5SV1 posiada możliwość rozbudowy o człon AFDD (urządzenie do wykrywania zwarć łukowych) firmy Siemens typ 5SM6. Uzyskujemy tym samym dodatkową ochroną przed niebezpiecznym iskrzeniem w instalacji elektrycznej. Kompletny zestaw składający się z wyłącznika 5SV1 i detektora 5SM6 zajmuje tylko dwa moduły montażowe (36 mm) będący tym samym najmniejszym dostępnym na rynku zabezpieczeniem tego typu.

Podpis zdjęcia
Podpis zdjęciaRys. 4. Rozbudowa wyłącznika kombinowanego 5SV1 o opcjonalny człon do wykrywania zwarć łukowych 5SM6 (przeciwpożarowy detektor iskrzenia). Najmniejsze, kompletne zabezpieczenie (2 moduły montażowe, 36 mm).

Dla uproszczenia podłączania aparatów w rozdzielnicach firma Siemens opracowała dedykowane szyny łączeniowe (w wykonaniu trzpieniowym) dla aparatów jednomodułowych 1+N (w tym nowych wyłączników kombinowanych 5SV1. Dzięki zastosowaniu szyn łączeniowych nie tylko skracamy czas potrzebny na podłączenie przewodów ale również zwiększamy przejrzystość i niezawodność pracy instalacji elektrycznej.

Podpis zdjęcia
Podpis zdjęciaRys. 5. Jednofazowy wyłącznik z rozłączalnym biegunem neutralnym (1+N) o szerokości jednego modułu montażowego, 18 mm.
Podpis zdjęcia
Podpis zdjęciaRys. 6. Szyna łączeniowa 5ST3673-0