Separator baterii Cyrix-ct 12/24V-120A - CYR010120011 (R)

Twoja cena:

Opis produktu

Inteligentne monitorowanie akumulatorów — blokada niepożądanego przełączania

Niektóre przełączniki akumulatorów (zwane również przekaźnikami sterowanymi napięciem lub przekaźnikami rozdziału ładowania) odłączają akumulator w trakcie krótkotrwałego obciążenia prądem o dużym natężeniu. Może również wystąpić sytuacja, w której przełącznik akumulatorów nie połączy rozładowanego zestawu akumulatorów o dużej pojemności, ponieważ po jego podłączeniu napięcie prądu stałego spadnie natychmiast poniżej wartości odłączenia.

Oprogramowanie Cyrix-ct 12/24 umożliwia nie tylko łączenie i odłączanie akumulatorów zależnie od ich napięcia i przy stałym opóźnieniu. Przełącznik Cyrix-ct 12/24 monitoruje ogólny trend (wzrost lub spadek napięcia) i przywraca poprzednie działanie tylko wtedy, jeśli trend zmienił się na przeciwny w pewnym okresie. Opóźnienie zależy od odchyłkinapięcia od trendu.

(Aby uzyskać informacje na temat przełączników akumulatorów z wieloma profilami łączenia/odłączania, należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia Cyrix-i 400).

Zabezpieczenie przed przegrzewaniem (np. z powodu długotrwałego przeciążenia)

Przełącznik Cyrix wyłączy się w wypadku nadmiernej temperatury styków i włączy ponownie po schłodzeniu.

Wskazanie stanu przy użyciu diod LED (tylko Cyrix 12/24 230)

LED świeci stale: włączony LED błyska krótko co 10 s: wyłączony

LED błyska krótko co 2 s: łączenie LED miga co 2 s: odłączanie

LED miga co 0,25 s: alarm (nadmierna temperatura; napięcie > 16 V; oba akumulatory < 10 V; jeden akumulator < 2 V)(pomnożyć przez dwa dla 24 V)

Automatyczna zmiana zakresu 12/24 V

Przełącznik Cyrix-ct 12/24 automatycznie wykrywa napięcie w układzie.

Brak spadków napięcia

Przełączniki akumulatorów Cyrix stanowią doskonałą alternatywę dla odłączników diodowych. Ich główną cechą jest praktyczny brak strat napięcia, co sprawia, że napięcie wyjściowe alternatorów lub ładowarek nie wymaga zwiększania.

Ustawienie priorytetu akumulatora rozruchowego

W typowej konfiguracji alternator jest podłączony bezpośrednio do akumulatora rozruchowego. Akumulator pomocniczy, ewentualnie akumulator silnika dziobowego i inne akumulatory, są podłączone do akumulatora rozruchowego przełącznikami Cyrix. Gdy przełącznik Cyrix wykryje, że akumulator rozruchowy osiągnął napięcie łączenia, włączy się, umożliwiając równoległe ładowanie innych akumulatorów.

Dwukierunkowy pomiar napięcia i zasilanie z obu akumulatorów

Przełącznik Cyrix mierzy napięcie na obu podłączonych akumulatorach. Dlatego też włączy się, jeśli np. akumulator pomocniczy jest ładowany ładowarką.

Cyrix-ct 12/24 może być zasilany dwoma napięciami. Zamknie się również, jeśli napięcie jednego z akumulatorów jest zbyt niskie do jego działania.

Aby uniemożliwić nieoczekiwanie działanie podczas montażu lub po odłączeniu jednego akumulatora, przełącznik Cyrix-ct 12/24 nie zamknie się, jeśli napięcie na jednym z dwóch złączy akumulatorów jest niższe od 2 V (akumulator 12 V) lub 4 V (akumulator 24 V).

Połączenie równoległe w sytuacji awaryjnej (wspomaganie rozruchu)

Przełącznik Cyrix można również włączyć przyciskiem (pozostaje włączony przez 30 sekund) lub przełącznikiem w celu ręcznego, równoległego połączenia akumulatorów.

Przydaje się to szczególnie w sytuacji awaryjnej, gdy akumulator rozruchowy jest rozładowany lub uszkodzony.

Dane produktowe

Dane techniczne

PKWiU
85364100
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania [s]
178
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania [s]
4
Z odłączalnymi zaciskami
Rodzaj mierzonego napięcia
DC
Wysokość [mm]
46
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania [s]
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania [s]
600
Szerokość [mm]
46
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk
Głębokość [mm]
80

Dane logistyczne

Typ przesyłki - dla 1 jednostki sprzedażowej
Paczka

Pliki do pobrania

Opinie