Szanowni Państwo!

W świetle obecnie obowiązujących zapisów prawnych firma TIM S.A. nie może prowadzić zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Każdy podmiot gospodarczy winien we własnym zakresie zarejestrować się w bazie BDO celem prawidłowego obiegu kart przekazania odpadu. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą winien oddać zużyty sprzęt profesjonalnemu zbierającemu w swojej okolicy, lub też w dalszym ciągu korzystać ze strony https://zuzyteoswietlenie.pl/ po spełnieniu podanych tam założeń logistycznych.

Firma TIM S.A. w dalszym ciągu prowadzi zbiórkę sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem bhp@3lp.eu