Porównywarka

Zgłoś uwagi

Sklep TIM jest stale rozwijany, aby sprostać stale rosnącym potrzebom naszych klientów. Jeżeli pojawił się jakiś błąd na stronie, chciałbyś aby pojawiła się nowa funkcjonalność lub funkcja na stronie nie działa, tak jakbyś tego oczekiwał – prześlij nam informację.

Rodzaj zgłoszenia

Informacja kontaktowa (Abyśmy mogli poinformować o stanie zgłoszenia lub doprecyzować problem.)

Opis błędu / informacja do zgłoszenia:

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Od 01.04.2014 r. TIM SA zapewni klientom możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie TIM SA w Siechnicach k. Wrocławia.

  1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z dnia 23 października 2015 r.)

PRAKTYCZNA REALIZACJA ZAPISÓW USTAWY PRZEZ TIM S.A.

Ad. 1. Zwrot zużytego sprzętu jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z pięciodniowym wyprzedzeniem z Państwa opiekunem – pracownikiem firmy TIM S.A.
Ad. 2. Zwrot zużytego sprzętu jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z pięciodniowym wyprzedzeniem z Państwa opiekunem – pracownikiem firmy TIM S.A.
Ad. 3. Nie dotyczy firmy TIM S.A.