Porównywarka

Zgłoś uwagi

Sklep TIM jest stale rozwijany, aby sprostać stale rosnącym potrzebom naszych klientów. Jeżeli pojawił się jakiś błąd na stronie, chciałbyś aby pojawiła się nowa funkcjonalność lub funkcja na stronie nie działa, tak jakbyś tego oczekiwał – prześlij nam informację.

Rodzaj zgłoszenia

Informacja kontaktowa (Abyśmy mogli poinformować o stanie zgłoszenia lub doprecyzować problem.)

Opis błędu / informacja do zgłoszenia:

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Od 01.04.2014 r. TIM SA zapewni klientom możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie TIM SA w Siechnicach k. Wrocławia.

W trosce o środowisko naturalne oraz w oparciu o art. 37 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dalej „Ustawa”), od 1 kwietnia 2014 r. TIM SA zapewni swoim klientom możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie TIM SA w Siechnicach k. Wrocławia, ul. Kwiatkowskiego 24, na zasadach określonych w Ustawie.

TIM SA informuje ponadto, że wypełnia obowiązek, o którym mowa w art. 42 ww. Ustawy, który określa co następuje: „sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej, niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju”. Ilekroć w Ustawie jest mowa o zużytym sprzęcie pochodzącym z gospodarstw domowych, rozumie się przez to również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

Uwaga! TIM SA zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

Szczegółowe informacje na ww. temat można uzyskać pod numerem telefonu 71 37 61 602.